افزایش تولید فولاد امریکا در ماه پایانی سال

افزایش تولید فولاد امریکا در ماه پایانی سال

دنیای معدن - هفته گذشته تولید فولاد خام امریکا 14.1 درصد بالا رفته به یک میلیون و 694 هزار تن رسید. نرخ بهره وری صنعت فولاد آن نیز 71.4 درصد بود. مدت مشابه سال 2015 میزان تولید یک میلیون و 485 هزار تن بود و نرخ بهره وری 62.1 درصد. بدین ترتیب از ابتدای سال جاری میلادی 84 میلیون و 744 هزار تن فولاد خام در امریکا تولید شده و نرخ بهره وری صنعت فولاد آن 70.8 درصد بوده است. مدت مشابه سال گذشته میزان تولید 0.8 درصد بالاتر بود.

مدت مشابه سال 2015 میزان تولید یک میلیون و 485 هزار تن بود و نرخ بهره وری 62.1 درصد.

 بدین ترتیب از ابتدای سال جاری میلادی 84 میلیون و 744 هزار تن فولاد خام در امریکا تولید شده و نرخ بهره وری صنعت فولاد آن 70.8 درصد بوده است. مدت مشابه سال گذشته میزان تولید 0.8 درصد بالاتر بود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا