نگاهی به بازار بیلت جنوب شرق آسیا

نگاهی به بازار بیلت جنوب شرق آسیا

دنیای معدن -در بازار جنوب شرق آسیا ویتنامی ها موفق شده اند معاملات بیلت خوبی داشته باشند. افزایش قیمت های اخیر چین به ویتنامی ها اجازه داده قیمت های خود را نیز بالا ببرند. هفته گذشته فیلیپینی ها در بازار جنوب شرق آسیا خریداران خوبی بودند و در 425 دلار هر تن سی اف آر خریدهایی از ویتنام داشتند که معادل 410 تا 412 دلار هر تن فوب است. در 430 تا 435 دلار هر تن سی اف آر نیز خرید هایی نهایی شد. پس از آن بیلت پیشنهادی ویتنام به 420 دلار هر تن فوب رسید. تقاضا در جنوب شرق آسیا مطلوب است و قیمت های چین هم رو به بالاست از این رو انتظار می رود ویتنامی ها بتوانند قیمت بیلت خود را بالاتر نیز ببرند.

هفته گذشته فیلیپینی ها در بازار جنوب شرق آسیا خریداران خوبی بودند و در 425 دلار هر تن سی اف آر خریدهایی از ویتنام داشتند که معادل 410 تا 412 دلار هر تن فوب است. در 430 تا 435 دلار هر تن سی اف آر نیز خرید هایی نهایی شد.

 پس از آن بیلت پیشنهادی ویتنام به 420 دلار هر تن فوب رسید. تقاضا در جنوب شرق آسیا مطلوب است و قیمت های چین هم رو به بالاست از این رو انتظار می رود ویتنامی ها بتوانند قیمت بیلت خود را بالاتر نیز ببرند.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا