دلایل تعدیل مثبت ۵۵ درصدی سود یک شرکت بورسی اعلام شد

دلایل تعدیل مثبت ۵۵ درصدی سود یک شرکت بورسی اعلام شد

سیمان مازندران درباره تعدیل مثبت ۵۵ درصدی سود سال مالی آذر جاری با سرمایه قبلی توضیح داد تا آماده بازگشایی نماد شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی توقف نماد 21 آذر نماد سیمان مازندران، این شرکت بورسی سود هر سهم سال مالی 30 آذر جاری را با سرمایه قبلی 27.3 میلیارد تومانی (قبل از افزایش سرمایه 200 درصدی) با 55 درصد افزایش ، از 420 به 650 ریال رساند و در عملکرد 6 ماهه 43 درصد معادل 278 ریال را پوشش داد.

به همین دلیل علی حسین پور مدیرعامل "سمازن" توضیحاتی به شرح زیر داده تا امکان بازگشایی نماد این شرکت بورسی فراهم شود.

انتهای پیام

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا