عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران در گفت‌وگو با معدن نيوز مطرح کرد

صنعت فولاد متاثر از بازار و سياست‌هاي جهاني

صنعت فولاد متاثر از بازار و سياست‌هاي جهاني پايگاه خبري معدن نيوز- عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران گفت: علاوه بر شرايط بازار جهاني تنش‌هاي بين‌المللي نيز مي‌تواند صنايع ايران به ويژه فولاد، نفت و... را که در توسعه کشور نقش محوري دارند تحت تاثير قرار دهد.
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا