ایفنا: تاثیر منفی موجودی بالای سنگ آهن بنادر چین بر قیمت آن

ایفنا: تاثیر منفی موجودی بالای سنگ آهن بنادر چین بر قیمت آن میزان موجودی سنگ آهن بنادر چین نشانگر وضعیت توازن عرضه و تقاضای این ماده اولیه است. همچنین نشان می دهد تفاوت میزان عرضه و تقاضای فولادسازان چگونه است. به گزارش ایفنا، واضح است که موجودی بالای سنگ آهن بنادر چین نشان می دهد تقاضای آن کم است. از ابتدای سال 2016 تاکنون موجودی سنگ آهن وارداتی بنادر چین 14 درصد بالا رفته و هفته گذشته به 105 میلیون و 200 هزار تن رسید. این رقم از دسامبر 2014 تاکنون بالاترین رقم بوده است. این امر نشان می دهد سنگ آهن وارد شده به چین به آن سرعت که وارد می شوند مورد مصرف قرار نمی گیرد. وقتی تقاضای فولاد مداوم و پایدار نیست این موجودی بالای سنگ آهن می توان به قیمت آن آسیب بزند.
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا