امروز به ثبت رسید؛

معامله ۲۵هزارتن محصول شیمیایی در بورس کالا

معامله ۲۵هزارتن محصول شیمیایی در بورس کالا

حجم محصولات شیمیایی امروز در بورس کالای ایران به ۲۵ هزار و ۵۲۱ تن رسید.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، حجم عرضه محصولات ۳۲هزار تن و تقاضای آن هم بالغ بر ۳۴ هزار و ۴۴۶ تن بود.

از کالاهای مورد توجه بازاریان در گروه محصولات شیمیایی، منواتیلن گلایکول، اورتوزایلین، کریستال ملامین، منومروینیل استات، دی اتیل هگزانول، دی اتیلن گلایکول، استایرن منومر و اسیدترفتالیک بود.

به این ترتیب منواتیلن گلایکول پتروشیمی مارون با حجم عرضه ۱۱۸۸ تن به میزان ۱۳۴۲ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۲ هزار و ۶۱ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۲ هزار و ۶۵ تومان بود. دی اتیلن گلایکول این مجتمع هم با عرضه ۲۲۰ تن تقاضایی برابر با ۳۵۲ تن داشت، قیمت پایه این کالا ۲ هزار و ۱۷۱ تومان و با میانگین نرخ  ۲ هزارو ۳۴۷ تومان مورد معامله قرار گرفت.

منواتیلن گلایکول پتروشیمی شازند هم با حجم عرضه ۳۳۰ تن، تقاضایی معادل ۹۱۳ تن داشت، قیمت پایه این کالا ۲ هزار و ۶۱ تومان و نرخ خرید آن هم ۲ هزار و ۲۶۷ تومان رقم خورد.  

دی اتیلن گلایکول این مجتمع هم با ۱۱۰ تن عرضه ۲۵۳ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۲ هزار و ۱۷۱ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۲ هزارو ۱۹۳ تومان بود.

همچنین در این روز استایرن منومر پتروشیمی پارس با حجم عرضه ۳ هزارتن، ۳۳۸۴ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۳۷۹ تومان  و نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۳۸۱ تومان بود.

دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند هم با حجم عرضه ۱۱۰۰ تن به میزان ۱۸۷۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کال ۲ هزار و ۴۸۲ تومان بود، این کالا با میانگین نرخ خرید ۳ هزار و ۳۶۲ تومان خریداری شد.

در همین حال سودکاستیک پتروشیمی اروند، زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام و اوره صنعتی پتروشیمی خراسان وارد سیستم مچینگ شدند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا