معدن بيشترين رشد صادرات را کسب کرد

معدن بيشترين رشد صادرات را کسب کرد پايگاه خبري معدن نيوز- دفتر آمار و فرآوري داده هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد که بخش معدن کشور در بين گروه هاي صادراتي، بيشترين رشد را در 5 ماه ابتداي امسال کسب کرد به طوري که افزايش 64 درصدي رشد صادرات را به ثبت رساند.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا