سهام دو شرکت دولتی به فروش می رسد

سهام دو شرکت دولتی به فروش می رسد

سهام دو شرکت دولتی در مجموع به ارزش کل پایه 4714 میلیارد ریال روز میز فروش می رود.


 

سهام دو شرکت دولتی در مجموع به ارزش کل پایه 4714 میلیارد ریال روز میز فروش می رود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)؛ سهام دو شرکت دولتی در مجموع به ارزش 4 هزار و 714 میلیارد و 760 میلیون ریال در سیزدهمین روز تیرماه از طریق مزایده واگذار می شود.

بر اساس این گزارش؛ 22.34 درصد سهام شرکت فرآوری مواد پروتئینی یزد شامل 105 هزار سهم به قیمت پایه هر سهم 37 هزار و 294 ریال و ارزش کل پایه 3 میلیارد و 915 میلیون و 870 هزار ریال به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 5 ساله در این روز واگذار می شود.

همچنین 97.261 درصد سهام شرکت مهندسی آب و خاک پارس شامل 648 میلیون و 698 هزار و 2 سهم به قیمت پایه هر سهم 7 هزار و 262 ریال و ارزش کل پایه 4 هزار و 710میلیارد و 844میلیون و 890 هزار ریال به صورت 15 درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله در سیزدهمین روز ماه آینده روی میز فروش می رود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا