دستیابی آزمایشگاه متالورژی فولاد خراسان به استاندارد بین‌المللی مدیریت آزمایشگاه

دستیابی آزمایشگاه متالورژی فولاد خراسان به استاندارد بین‌المللی مدیریت آزمایشگاه

گروه صنایع معدنی >فولاد - مرکز ملی تائید صلاحیت ایران، آزمایشگاه متالورژی مجتمع فولاد خراسان را بهره مند از الزامات استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه تشخیص داد و گواهینامه ISO/IEC 17025 را برای این آزمایشگاه شرکت صادر کرد.

به گزارش ماین نیوز، مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه‌های مجتمع فولاد خراسان با علام این خبر افزود: در راستای اهداف شرکت و ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها، در فرآیند طولانی مدتی پیاده سازی الزامات استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025 در دو آزمایشگاه کنترل کیفی نورد و فولادسازی اقدام شد که سیستم مذکور توسط ارزیابان مرکز ملی تائید صلاحیت ایران در تاریخ های 13 و 14 مرداد ماه 94 جهت صدور گواهینامه، مورد ممیزی قرار گرفت و پس از رفع عدم انطباق ها و پیگیری موارد درخواستی ارزیابان و ارسال مدارک مربوطه، در دوازدهمین نشست کمیته تائید صلاحیت ایران با صدور این گواهینامه برای فولاد خراسان موافقت شد.

هیهات افزود: از زمان برترین فرایندهای تایید صلاحیت می توان به ساختار سازمانی کنترل کیفی و آزمایشگاههای شرکت اشاره کرد.

مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه ها افزود: امیداست که با استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه متالورژی، با فرهنگ سازی و تسری این مهم به سایر آزمایشگاه های شرکت، شاهد بهبود و تعالی بیش از پیش شرکت مجتمع فولاد خراسان باشیم.

همچنین سرپرست کنترل کیفی و آزمایشگاه فولادسازی اظهار داشت: در صورتی که آزمایشگاه‌ها، الزامات استاندارد 17025 را برآورده نمایند و توسط مراجعی که دارای موافقت نامة شناسایی متقابل با مراجع هم سطح خود در سایر کشورها هستند، تأیید صلاحیت شوند، پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد آسان خواهد شد.

قادری افزود: به کارگیری این استاندارد، همکاری بین آزمایشگاه ها و سایر سازمان‌ها را تسهیل و به تبادل اطلاعات، تجارب و نیز هماهنگ کردن استانداردها و روش‌های اجرایی کمک می‌کند.

سرپرست کنترل کیفی و آزمایشگاه نورد نیز با بیان اینکه نخستین ویرایش استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 در سال 1999 تهیه شده است، افزود: استاندارد مذکور در نتیجه تجربیات حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 بوه و اینک جایگزین هر دوی آنها شده است.

حسین آبادی افزود: ISO/IEC 17025 شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم مدیریت را به کار گرفته و برقرار نگه می دارند و از نظر فنی صلاحیت دارند و نیز قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر هستند.

معاون برنامه ریزی و فناوری شرکت در این ارتباط به طنین اظهار داشت: محصولات تولیدی که در یک آزمایشگاه تائید صلاحیت شده آزمون و کنترل شده باشند دارای مزیت رقابتی بوده و تاثیر بسیار مطلوب و موثری در باور مشتریان نسبت به کیفیت محصول خواهد داشت و این استاندارد می تواند یک عامل مؤثر در پیشبرد صادرات شرکت نیز باشد.

به گفته مهندس اسماعیلی ارتقای برند فولاد خراسان در مجامع تخصصی، سازمان ملی استاندارد، صنایع فولاد کشور و ... از دستاوردهای برجسته کسب این استاندارد است.

وی افزود: از دیگر مزایای اخذ این استاندارد را، پذیرش آزمایشگاه و نتایج آن در سطح ملی و بین المللی، ارتقاء تصویر ذهنی مشتریان از آزمایشگاه و محصولات تولیدی شرکت، افزایش اعتماد نزد مشتریان داخلی و خارجی و ارتقای سطح کیفی تجهیزات، پرسنل و سیستم آزمایشگاه های عضو و کسب اعتبار بین المللی می توان نام برد.

گفتنی است با پیاده سازی این این استاندارد، امکان پذیرش آزمایشگاه فولاد خراسان به عنوان آزمایشگاه مرجع از طرف سازمان ملی استاندارد به وجود آمده است.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا