کوتاه از کدال؛

صورت‌های مالی 12 ماهه چند شرکت بورسی منتشر شد

صورت‌های مالی 12 ماهه چند شرکت بورسی منتشر شد

شرکت‌‌های بیمه پاسارگاد، گروه دارویی البرز و کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 را ارایه دادند.


شرکت‌‌های بیمه پاسارگاد، گروه دارویی البرز و کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 را ارایه دادند.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه (سنا)، "بپاس"، با سرمایه دو هزار و 41 میلیارد و 200 میلیون ریال، مبلغ 336 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده است که نسبت به دوره گذشته، معادل 36 درصد کاهش را نشان می‌دهد. شرکت بیمه پاسارگاد، سود خالص و سود انباشته پایان دوره شرکت را به ترتیب مبالغ 685 میلیارد و 99 میلیون و 708 میلیارد و 100 میلیون ریال محاسبه کرد.

"والبر"، با سرمایه دو هزار و 100 میلیارد و 100 میلیون ریال، مبلغ 865 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد. شرکت گروه دارویی البرز (گروه سرمایه‎گذاری البرز)، سود خالص شرکت را یک هزار و 817 میلیارد و 212 میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره را مبلغ دو هزار و 716 میلیارد و 538 میلیون ریال محاسبه کرده است.

"کرازی"، با سرمایه 243 میلیارد ریال، مبلغ یک هزار و 336 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده است که نسبت به دوره گذشته، معادل 30 درصد افزایش را نشان می‌دهد. کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی، سود خالص شرکت را با افزایش 30 درصدی نسبت به سال مالی 93، مبلغ 324 میلیارد و 527 میلیون و سود انباشته پایان دوره را مبلغ 717 میلیارد و 651 میلیون ریال محاسبه کرد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا