دلایل کاهش ۳۹ درصدی سود ۹۴ یک شرکت بورسی اعلام شد

دلایل کاهش ۳۹ درصدی سود ۹۴ یک شرکت بورسی اعلام شد

مدیرعامل کشت و صنعت پیاذر درباره کاهش ۳۹ درصدی سود هر سهم سال مالی ۹۴ توضیح داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت کشت و صنعت پیاذر که اردیبشهت سال گذشته با اعمال افزایش سرمایه 150 درصدی به شرکتی 75 میلیارد تومانی تبدیل شده، از اول خرداد به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 94 با توقف نماد مواجه شده است.

براساس این گزارش، "غاذر" سود هر سهم سال مالی اسفند 94 را 165 ریال پیش بینی کرده بوده و در عملکرد 9 ماهه 46 درصد معادل 76 ریال را پوشش داده بود اما در عملکرد 12 ماهه 100 ریال را محقق کرده که 39 درصد کمتر از پیش بینی 165 ریالی هرسهم است.

در این رابطه سازمان بورس با ارسال نامه ایی در این باره و همچنین درآمد 82.4 میلیون تومانی سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی ، خواهان ارایه توضیحاتی شد و اسماعیل قصاب صاحب کار مدیرعامل این شرکت هم نکاتی را به شرح زیر اعلام کرد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا