در نیمه نخست سال 95 رخ داد؛

پوشش 21 درصدی پیش بینی های "ثپردیس"

پوشش 21 درصدی پیش بینی های

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 95، با سرمایه 300 میلیارد ریال، مبلغ 142 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 21 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

 

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 95، با سرمایه 300 میلیارد ریال، مبلغ 142 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 21 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 95 را با سرمایه ثبت شده 300 میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده 300 میلیارد ریال بصورت حسابرسی نشده مبلغ 668 ریال اعلام کرد.

"ثپردیس" در دوره شش ماهه نخست منتهی به 29 اسفندماه 94، با اختصاص 142 ریال سود به ازای هر سهم به 21 درصد از پیش بینی هایش رسید.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا