ركورد كيفيت در خطوط نورد اسكين پاس و تمپر ميل نورد سرد فولادمباركه به ثبت رسيد

ركورد كيفيت در خطوط نورد اسكين پاس و تمپر ميل نورد سرد فولادمباركه به ثبت رسيد

گروه صنایع معدنی >فولاد - رئيس واحدهاي اسكين پاس و تمپرميل ناحيه نورد سرد فولاد مباركه گفت:خطوط اسكين پاس و تمپر ميل با كسب كيفيت 99.31 درصد در سال 94 به ركورد كيفي جديدي دست يافت.

به گزارش ماین نیوز، عبدالرحيم صادقي افزود: ركورد قبلي اين واحد در سال93 با كيفيت 98.86 درصد به ثبت رسيده بود.

وي با اشاره به اهميت تحول كيفي در خطوط نورد اسكين پاس و تمپر ميل از نظر توليد محصولات ويژه و صادراتي گفت: كسب ركورد كيفيت در خط اسكين شماره يك از نكات بارز اين موفقيت بود كه با كيفيت 99.5 درصد حاصل شد بطوريكه ركورد قبلي اين واحد با كيفيت 98.71 درصد در سال 90محقق شده بود.

صادقي با اشاره به توليد حجم زيادي از محصولات ويژه در خطوط اسكين و تمپر ميل،گفت: اين موفقيت در شرايطي بدست آمد كه اين واحد توانست مقدار 82 هزار و 430 تن محصولات ويژه MB (جهت بدنه خودرو) و حجم قابل توجهي از محصولات صادراتي را در سال 94 و همچنين محصولات ويژه DR8 را توليد كند كه جزو كيفي ترين محصولات سرد وقلع اندود محسوب مي شود.
رييس واحدهاي اسكين پاس و تمپرميل ناحيه نورد سرد يادآوري كرد: خطوط اسكين يك و دو از زنجيره توليد محصولات سرد و خط تمپر ميل از خطوط زنجيره قلع اندود هستند و نقش بسزايي در افزايش كيفيت توليد محصولات سرد و قلع اندود ايفا مي كنند.
وي در ادامه به عوامل كسب اين موفقيت اشاره كرد و گفت: انجام صحيح و كنترل فرآيند و دستورالعمل هاي كاري، ارتباط مؤثر با خطوط همجوار و واحد كنترل كيفي نورد سرد، انجام به موقع و صحيح تعميرات، افزايش آماده به كاري خط و جلوگيري از بروز حوادث و در نتيجه تأثير مستقيم برافزايش كيفيت محصولات و همچنين توان دانشي كاركنان اين واحد از جمله عوامل اين موفقيت محسوب مي شود.

فولاد مباركه بزرگترين مجتمع صنعتي كشور و بزرگترين توليدكننده فولاد تخت در خاورميانه است.
اين مجتمع فولادي با سهم بيش از 50 درصدي در توليد فولاد كشور داراي ارزش فعلي 200 هزار ميليارد ريال است.
شركت فولاد مباركه با داشتن حدود 12 ميليون تُن ظرفيت آهن اسفنجي بزرگترين توليد كننده آهن اسفنجي در جهان محسوب مي شود.
مجتمع فولاد مباركه واقع در 75 كيلومتري جنوب غرب اصفهان داراي 35 كيلومتر مربع وسعت و 17 كيلومتر مربع سالن توليد است.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا