سهام فولاد زير ذره بين

سهام فولاد زير ذره بين

گروه صنایع معدنی >فولاد - يکي از گروه هايي که در بازار سهام کشور و در سال 95 با اقبال مناسبي از سوي سهامداران روبه رو شده گروه فولادي است. رکود و رخوتي که مدت ها در بين سهامداران اين شرکت ها در سال هاي اخير ايجاد شده بود، کمرنگ تر شد و بعضا خوش بيني هايي نسبت به آينده اين نمادها به وجود آمد.

به گزارش ماین نیوز، نرخ فروش شركت هاي فعال در اين صنعت به طور مستقيم از دو عامل نرخ ارز و قيمت ها در بورس کالاو بازار هاي جهاني تاثير مي پذيرد. به طور مثال در سال هاي 90 و 91، به دليل تضعيف قابل ملاحظه ارزش ريال، نرخ فروش ريالي شركت هاي اين صنعت افزايش چشمگيري يافت و باعث جهش سودآوري آنها و اقبال گسترده به سهام اين گروه شد.

در شرايط کنوني اما با توجه به ثبات نسبي در بازار ارز، هر گونه رشد كوتاه مدت به دو عامل ديگر يعني همان چشم انداز روند قيمت هاي جهاني و قيمت ها در بورس کالاوابسته شده است. از ابتداي سال 95 در کنار رشد قيمتي برخي از محصولات فولادي و فلزي در بورس کالا، رشد نسبي قيمت هاي جهاني آنها و تثبيت قيمت ها در محدوده هاي مشخص در نهايت منجر به ثبت نوسانات مثبتي در سهام اين شرکت ها شد. به نظر مي رسد رشد قيمت در بازارهاي جهاني، وضع تعرفه وارداتي و همچنين افزايش وام به انبوه سازان موجب شده تقاضاي اين محصول در بورس کالابا افزايش محسوسي مواجه شود، موضوعاتي که توانسته اند نوسانات مثبتي در سهام شرکت هاي زير مجموعه اين گروه به وجود آورند.

پايان دوران رکود؟

در بررسي وضعيت کنوني فولاد، آسا چوهدري، تحليلگر بورس کالاگفت: رشد قابل توجه بهاي بيلت و اسلب در بازارهاي جهاني و اخباري از قبيل وضع تعرفه وارداتي و پرداخت وام به انبوه سازان، جان تازه اي به فضاي رينگ صنعتي بورس کالابخشيد.اين کارشناس بازار فولاد به روند قيمتي فولاد در بورس کالااشاره کرد و افزود: طي سه سال اخير بهاي فولاد به خصوص شمش فولاد خوزستان کاهشي بود و در اسفند ماه سال 94 نيز به کمترين ميزان خود (هرکيلو 9700 ريال) رسيد اما در هفته گذشته، 8هزار تن شمش فولاد خوزستان با قيمت هر کيلو 14100 ريال و به ارزش 8/ 112 ميليارد ريال عرضه شد. به اين ترتيب، قيمت اين کالادر بورس کالاطي يک ماه جهش 45 درصدي را به ثبت رساند.

اين کارشناس بازار فولاد افزود: در دو سال گذشته تحت تاثير رکود بازار مسکن در اقصي نقاط جهان، اکثر توليدکنندگان قادر به پوشش هزينه هاي متغير خود نشدند و با زيان و بعضا ورشکستگي مواجه شدند اين در حالي است که به نظر مي رسد در شرايط کنوني اين شرکت ها جان تازه اي يافته اند.اين تحليلگر افزود: طبق آخرين آمارها از گمرک جمهوري اسلامي ايران، حجم صادرات در اسفند 94 افزايش يافته و به 113 هزار تن و ارزش مبادلات با توجه به حجم بالاي صادرات به 6/ 936 ميليارد ريال رسيد. هر کيلو شمش فولاد با قيمت 8476 ريال معادل 281/ 0 دلار داد و ستد شد و خوشبختانه صادرات اين کالاپايان خوشي را براي سال 94 به ارمغان آورد. در همين راستا به نظر مي رسد با مناسب شدن وضعيت بازار اين کالادر داخل کشور، در سال جديد نيز روند رشد صادرات فولاد ادامه يابد و منتظر حجم و بهاي بيشتر آن باشيم.

چوهدري تشريح کرد: واردات شمش فولاد به بازار داخلي در آبان 94، از بعد حجم و قيمت به کمترين ميزان خود رسيد که علت آن را مي توان در وضع تعرفه واردات 20 درصدي فولاد و حذف ارز مبادلاتي دانست. اين در حالي است که با وجود وضع تعرفه 20درصدي واردات فولاد توسط دولت، بسياري از صنعتگران باز هم تقاضاي افزايش اين تعرفه را دارند. بسياري از فعالان اين بازار به دليل دامپينگ فولاد توسط چين، توليد داخل را به شدت نيازمند حمايت مي دانند. چوهدري ثبات قيمت هاي کنوني و ادامه روند افزايشي قيمت اين کالارا تشريح کرد و افزود: ثبات قيمت فولاد به ماندگاري تقاضاي خريداران و آن هم به رونق بازار مسکن وابسته است.از اين رو با افزايش تعرفه وارداتي و پرداخت وام هاي 90 تا 100 ميليوني به انبوه سازان مي توان به رشد يا ثبات قيمت ها دل بست يا حداقل منتظر ضعف فروش نبود. اين موضوع مي تواند به عنوان يک عامل حمايتي از سهام شرکت هاي فولادي در بورس عمل کند. در ادامه به بررسي صورت مالي دو شرکت از مهم ترين شرکت هاي فولادي فعال در بورس تهران پرداخته ایم.

دو ديدگاه متفاوت به سودآوري «فخوز»

معصومه احمدي، کارشناس بازار سهام به بررسي صورت مالي شرکت فولاد خوزستان پرداخت و گفت: مهم ترين محصولات اين شرکت بلوم، اسلب و بيلت است که ظرفيت پيش بيني شده براي اين محصولات در سال 95 رقم 3 ميليون و 600 هزار تن است. مجموع مبلغ فروش پيش بيني شده براي سال 95 در مجموع حدود 38 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است که 70 درصد آن به صورت داخلي و در قالب گندله، بلوم، اسلب و بيلت به فروش خواهد رفت. مقدار فروش نيز در سال 95 با احتساب يک ميليون تن گندله و با در نظر گرفتن بلوم، اسلب و بيلت در مجموع 4ميليون و 600 هزار تن است که نشان دهنده آن است که کل محصول توليدشده به صورت کامل فروش خواهد رفت.

اين کارشناس بازار سهام افزود: نرخ فروش بلوم، اسلب و بيلت در سال 95 به صورت داخلي 10 هزار و 500 ريال براي هر کيلو در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم پيش بيني شده سال 94 که 11 هزار و 717 ريال بود با کاهش 10 درصدي روبه رو بوده است.اين در حالي است که شمش بلوم فولاد خوزستان معامله شده از ابتداي سال 95 در بورس کالابا افزايش قابل توجهي روبه رو شده است. بنابراين با ادامه اين روند و از اين محل چشم انداز مناسبي براي پوشش مناسب سود 23 ريالي پيش بيني شده براي هر سهم فخوز (با سرمايه 14 هزار و 472 ميليارد ريالي) و حتي تعديل مناسب آن مي توان متصور بود، البته عده اي از تحليلگران معتقدند افزايش نرخ هاي صورت گرفته در بازار فلزات بورس کالامقطعي است و ادامه دار نخواهد بود. زيرا عمده اين افزايش نرخ ها ناشي از کاهش عرضه به جهت افزايش غيرواقعي در برخي محصولات است.

احمدي افزود: از سوي ديگر مهم ترين مواد اوليه شرکت به لحاظ مبلغ خريد سنگ آهن و آهن قراضه و چدن است که نرخ خريد طي دوره براي ماده اوليه سنگ آهن 1943 ريال پيش بيني شده است خريدهاي طي دوره با رقم کمتري انجام شود. با توجه به برخي تحولات انجام شده در بعد جهاني به ويژه افزايش مقطعي توليد فولاد در کشورهاي بزرگي همچون چين و نياز به مواد اوليه بيشتر، قيمت سنگ آهن نيز به صورت تقريبي افزايش يافته که بر نرخ هاي داخلي نيز اثرگذار بوده است (مازاد عرضه فولاد چين و رکود اين بخش و کاهش رشد اقتصادي اين کشور از عمده دلايل رخوت در اين بازار بود)، بنابراين از محل قيمت مواد اوليه و با توجه به نرخ موجودي هاي ابتداي دوره اين مواد اوليه از سرفصل مواد مستقيم در سربار توليد نمي توان تغيير خاصي را انتظار داشت. به نظر مي آيد سودآوري اين شرکت، تداوم و تعديل سود آن به شدت وابسته به فرآيند عرضه و تقاضا در بورس کالا، نحوه قيمت گذاري و سياست هاي موجود در آن باشد اما آنچه مشخص است با توجه به شرايط فعلي و تا پايان فصل اول سال جاري انتظار رشد قيمتي چنداني از سهم «فخوز» نمي توان متصور بود زيرا بسياري از اتفاقات به صورت مجزايي در قيمت فعلي گنجانده شده است.

گزارش محتاطانه «فولاد»

اين کارشناس بازار سهام به بررسي صورت مالي فولاد نيز پرداخت و گفت: در گزارش بودجه 95 اين شرکت نرخ مواد اوليه نسبت به بودجه 94 تغيير چنداني نداشته است. نرخ فروآلياژ در بودجه 95 حدود 5 درصد افزايش يافته است. گندله و سنگ آهن، هر کدام به ترتيب با 32 درصد و 44 درصد بيشترين ترکيب هزينه مواد را تشکيل مي دهند. در نتيجه تغييرات قيمتي در اين 2محصول مي تواند تاثيرات قابل توجهي در سود اين شرکت داشته باشد. با توجه به آنکه نرخ گندله براساس درصدي از نرخ شمش فولاد خوزستان تعيين مي شود احتمال افزايش آن در سال جاري زياد است. چرا که نرخ شمش فولاد خوزستان همان طور که قبلابيان شد در معاملات بورس کالاافزايش يافته است و اين امر در صورت تداوم مي تواند نرخ مواد اوليه را نيز تحت تاثير قرار دهد.
محصول گرم، محصول سرد و محصول گرم (صادراتي) هر کدام به ترتيب با 36 درصد، 31درصد و 17 درصد بيشترين ترکيب مبلغ فروش محصولات را تشکيل مي دهند.

مقدار توليد محصول گرم نسبت به سال گذشته تغيير چنداني نداشته است اين در حالي است که مقدار توليد محصول سرد در حدود 26 درصد افزايش داشته است. مقدار فروش محصول گرم نسبت به محصول سرد 13 درصد کاهش داشته است ولي مقدار فروش محصول سرد نسبت به محصول گرم 30 درصد افزايش را نشان مي دهد. در مجموع مقدار فروش محصولات براي سال 95 حدود 12 درصد افزايش يافته است.

احمدي تشريح کرد: شرکت فولاد مبارکه با سرمايه 75 هزار ميليارد ريال سود هر سهم سال مالي 95 را مبلغ 119 ريال پيش بيني کرده است که نسبت به آخرين بودجه 94 (126 ريال) 5/ 5درصد کاهش يافته است، با توجه به روند معاملات محصولات اين گروه در بورس کالاانتظار افزايش سودآوري در اين شرکت نيز دور از انتظار نيست. نرخ هاي پيش بيني شده براي اکثر محصولات در بودجه 95 پايين تر در نظر گرفته شده است و اين امر نشان از آن دارد که شرکت بودجه تقريبا محتاطي را براي سال 95 تهيه کرده است.

با توجه به روند معاملات محصولات فولاد مبارکه در بورس کالاکه روز دوشنبه هفته گذشته انجام شد، شاهد افزايش قيمت در اکثر محصولات بوده ايم، به طوري که در برخي از معاملات، ورق سرد در محدوده 19 هزار و 380 ريال و ورق گرم در محدوده 15 هزار و727 ريال داد و ستد شد که نسبت به بودجه 95 شاهد ميانگين رشد در حدود 4درصد هستيم، در صورت تداوم افزايش قيمت اين کالادر بورس کالا، شرکت مي تواند براي 3ماه نخست سال جاري با افزايش روند سودآوري همراه باشد.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا