بازار فولاد كوتاه آمد

بازار فولاد كوتاه آمد

گروه صنایع معدنی >فولاد - بازار فولاد روزهاي پر نوساني را پشت سر مي گذارد. اين بازار که از روزهاي پاياني سال گذشته روند افزايش قيمت در پيش گرفته بود، حالاو با ورود به ارديبهشت ماه، بر سر دوراهي رشد قيمت هاي جهاني و رکود تقاضا در داخل قرار گرفته است و به نوعي در حال تلاش براي جهت يابي و رسيدن به ثبات است.

به گزارش ماین نیوز،  بر اين اساس نگاهي به قيمت هاي اسفند ماه گذشته نشان مي دهد که قيمت ميلگرد در بازار داخلي با افزايش قيمتي حدودا 600 توماني در هر کيلو همراه بوده است.

در پي اين افزايش قيمت که از رشد خريدها در روزهاي پاياني سال و همچنين رشد قيمت هاي جهاني ريشه مي گرفت، پيش بيني کارشناسان ثبات ميلگرد روي محدوده قيمتي 1700 تومان تا دو ماه آينده بود ، اما با آغاز روند کاهشي قيمت ها که از چهارشنبه گذشته آغاز شد، بازار از اين پيش بيني فاصله گرفته است. بر اين اساس نگاهي به قيمت ها در بازار داخلي فولاد نشان مي دهد که قيمت ميلگرد از چهارشنبه گذشته تا کنون بين 2.5 تا 3.74 درصد کاهش را تجربه کرده است.

روند کاهشي قيمت ها به تيرآهن هاي شاخه سبک نيز سرايت کرده است و شاخه هاي 14 تا 18 کاهشي در محدوده 2 درصد را تجربه کرده اند. اما با توجه به رشد مداوم قيمت ميلگرد و تيرآهن براي نزديک به 2 ماه اين سوال مطرح مي شود که علت ريزش قيمت ها چيست؟ اين سوال در حالي مطرح مي شود که به عقيده کارشناسان رشد قيمت ها در بازار داخلي فولاد روندي منطقي داشته و بر اساس افزايش قيمت هاي جهاني و همچنين افزايش تعرفه واردات فولاد در سال جديد بوده است.

عرضه و تقاضا تنظيم نيست

رئيس اتحاديه آهن فروشان در پاسخ به سوال مامبني بر چرايي ريزش قيمت ها در بازار داخلي مي گويد: درست است که روند افزايش قيمت ها بر اساس رشد قيمت هاي جهاني و همچنين افزايش تعرفه واردات فولاد به کشور بوده است، اما من از ابتدا عقيده داشتم تا زماني که تقاضاي واقعي در کشور ايجاد نشود قيمت ها محکوم به ريزش خواهند بود. محمد آزاد در ادامه مي گويد: بر همين اساس تا زماني که رشد قيمت ها با روند تقاضا در بازار همخواني نداشته باشد شاهد رشد و ريزش غيرمنطقي قيمت ها خواهيم بود.

به عقيده آزاد در حال حاضر و در بازاري که با تقاضاي واقعي مواجه نيست، رشد قيمت نمي تواند ثبات و پايداري چنداني داشته باشد. نظريه نبود تقاضاي واقعي در بازار از آنجا آغاز مي شود که بعد از مشاهده رشد قيمت هاي جهاني و همچنين افزايش تعرفه واردات فولاد در سال جديد، برخي تجار بازار صرفا براي انبار کردن کالا، به خريد محصولات فولادي اقدام کردند. اين در شرايطي بود که هنوز پروژه هاي عمراني و ساختماني در کشور کليد نخورده اند.

اما يک فعال بازار فولاد در رابطه با چرايي کاهش قيمت ها مي گويد: يکي از علت هاي اصلي افت قيمت ميلگرد و تيرآهن در بازار اين بوده است که اين محصولات از قبل و با قيمت هاي قبلي خريداري شده بودند بنابراين کالايي که با قيمت 1300 تومان خريداري شده بود و بعدا به 1800 تومان نيز رسيد، براي کاهش قيمت فضاي کافي دارد. اين فعال بازار در ادامه مي گويد: به همين علت با توجه به اينکه بسياري از تجار خريدهاي خود را با قيمت هاي قبلي انجام داده بودند و بعد از آن بازار شاهد رشد قيمت بود، به نظر مي رسد تا کشف شدن قيمت هاي واقعي بازار شاهد اين افت و خيزها باشد. اين کارشناس بازار در نهايت با نگاهي به قيمت شمش مي گويد: از آنجا که بازار بر اساس قيمت شمش پيش مي رود به نظر مي رسد در ماه هاي آينده قيمت ميلگرد روي 1700 تومان و تيرآهن روي 1800 تومان باقي بماند که در مجموع حکايت از روندي افزايشي دارد.

در حال حاضر شمش در بازار آزاد روي قيمت 1500 تا 1510 تومان است. اين محصول مياني صنعت فولاد هفته گذشته در بورس کالابا قيمت 1408 تومان معامله شد حال آنکه کارشناسان پيش بيني مي کنند اين کالادر معاملات امروز، با محاسبه 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده به قيمت 1550 تومان خواهد رسيد. با تمام اين تفاسير به نظر مي رسد بازار فولاد براي رسيدن به ثبات به زمان نياز داشته باشد، چراکه هنوز تکليف پروژه هاي عمراني کشور که ملاک اصلي و تعيين کننده مصرف هستند مشخص نشده است، اما چنانچه قيمت شمش وارداتي و همچنين شمش توليد داخل را در نظر بگيريم، همانطور که کارشناسان نيز عقيده دارند، روند بازار فولاد به طور کلي افزايشي خواهد بود. اين پيش بيني در حالي وجود دارد که به نظر مي رسد تا زماني که محصولاتي که قبلاو با قيمتي ارزان تر توسط تجار خريداري شده اند در بازار دست به دست مي شوند، احتمال ادامه داشتن ريزش قيمت ها در بازار وجود خواهد داشت.
اما روند کاهشي قيمت ها در بازار فولاد که از چهارشنبه گذشته آغاز شده باعث ثبات بازار ورق شده است. بر اين اساس يک فعال بازار ورق مي گويد: بازار ورق از روزهاي پاياني سال گذشته تحت تاثير بازار ميلگرد و همچنين قيمت هاي جهاني روندي افزايشي داشت که از چهارشنبه گذشته تقريبا با ثبات همراه شده است.

عباس عامري در ادامه مي گويد: کاهش واردات در نتيجه افزايش تعرفه هم باعث کمبود کالادر بازار شد که در نهايت علتي ديگر براي افزايش لحظه اي قيمت ورق بود، اما اين روند حالابه نوعي دچار ثبات شده است که براي فعالان بازار اتفاق خوبي به شمار مي رود، زيرا حالااز سرعت رشد قيمت ها کاسته شده است و در چنين شرايطي است که فعالان مي توانند وارد معامله شوند. حال با تمام اين تفاسير بايد ديد معاملات امروز شمش در بورس کالاي ايران چگونه رقم خواهد خورد، زيرا روند معاملات بورس کالامي تواند روشنگر مسير قيمت ها در بازار آزاد باشد.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا