رشد ۲.۲ درصدی تولید فولاد ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۶

رشد ۲.۲ درصدی تولید فولاد ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۶

گروه صنایع معدنی >فولاد - تولید فولاد خام ایران در سه ماهه نخست سال 2016 با 2.2 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 4.2 میلیون تن رسید.

به گزارش ماین نیوز، انجمن جهانی فولاد (WSA) روز چهارشنبه گزارش تولید فولادخام جهان را در سه ماهه نخست سال 2016 منتشر کرد.

بنابر این گزارش طی این مدت تولید فولاد خام ایران با 2.2درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 4.2 میلیون تن رسید. همچنین تولید فولاد خام ایران در مارس 2016 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 10.6 درصد افزایش به 1.4 میلیون تن رسید.

انجمن جهانی فولاد میزان تولید فولاد خام را در 66 کشور تولیدکننده فولاد جهان 385.7 میلیون تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.6 درصد کاهش یافته است.

چین و کره جنوبی با 3.2 و 4.3 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 192میلیون و16.2میلیون تن فولاد خام تولید کرده اند.در این مدت هند 22.9 میلیون تن فولاد تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با1.8 درصد افزایش مواجه شد.

همچنین در سه ماهه نخست سال 2016، آسیا و اتحادیه اروپا با تولید 263.6 میلیون و 40.9 میلیون تن فولاد خام نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 3.1 و 7 درصد کاهش یافته است.

طی مدت مذکور امریکای شمالی با 1.1 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27.5 میلیون تن فولاد خام تولید کرده است.

همچنین تولید فولاد خام روسیه نیز با 5.2 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 17.2 میلیون تن رسید.

تولید فولاد خام ژاپن و برزیل نیز طی مدت مذکور به 25.8 میلیون و 7.4 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشه به ترتیب 3.6 و 12.3 درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش تولید فولاد خام 66 کشور تولیدکننده فولاد در مارس 2016 با 0.5درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 137 میلیون تن رسید.

تولید فولادخام چین و هند در ماه مارس با 2.9 و 3.4 افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب به 70.7 میلیون و 8.1 میلیون تن رسید.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا