حسابرسی نشده؛

صورت‌های مالی شش ماهه "وآذر" منتشر شد

صورت‌های مالی شش ماهه

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان در دوره شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94، مبلغ دو میلیارد و 820 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره شناسایی کرد.


شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان در دوره شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94، مبلغ دو میلیارد و 820 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان صورت‌های مالی میاندوره‌ای شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش "وآذر" اعلام کرد در دوره شش ماهه یاد شده، با سرمایه 100 میلیارد ریال،  مبلغ یک میلیارد و 158 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها داشت که پس از کسر هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی و افزودن درآمدهای عملیانی به آن، زیان عملیاتی دوره به مبلغ دو میلیارد و 568 میلیون ریال رسید.

به زیان عملیاتی، هزینه‌های مالی افزوده شد و زیان خالص دوره به مبلغ 15 میلیارد و 353 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 154 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت.

از سود انباشته ابتدای دوره، زیان خالص دوره نیز کسر شد و در نهایت مبلغ دو میلیارد و 820 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره درحساب‌های سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان منظور شد.

گفتنی است "وآذر"، تجدید ارایه صورت‌های مالی را دلیل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1394 (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه پیشین اعلام کرد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا