چشم انداز کوتاه مدت فولاد جهان در سال 2016 و 2017

فولاد همچنان در مسیر رشد تولید

فولاد همچنان در مسیر رشد تولید

گروه صنایع معدنی >فولاد - انجمن جهانی فولاد روز چهارشنبه چشم انداز کوتاه مدت (SRO) فولاد جهان را در سال 2016 و 2017 منتشر کرد که در آن همچنان به رشد تولید این فلز تاکید شده است.

به گزارش ماین نیوز، انجمن جهانی فولاد پیش بینی کرده است که تقاضای جهانی فولاد به دنبال کاهش 3 درصدی در سال 2015در سال 2016با 0.8 درصد کاهش به 1448 میلیون تن برسد. اما در سال 2017 با 4 درصد افزایش به 1494 میلیون تن خواهد رسید.

مدیر کمیته اقتصادی انجمن جهانی فولاد گفت: محیط اقتصادی که صنعت فولاد با آن مواجه است با رکود چین که در سطح جهانی بر شاخص ها تاثیر گذاشته و منجر به ناپایداری بازارهای مالی و رشد کند تجارت جهانی و قیمت های پایین کالاها شده، همچنان چالش برانگیز خواهد بود.

انتظار می رود که در سال 2016 تقاضای فولاد چین کاهش یابد درحالی که رشد آهسته اما یکنواخت برخی از مناطق اصلی مانند NAFTA و اتحادیه اروپا انتظار می رود. همچنین تقاضای فولاد درخارج از چین در سال 2016 رشد 1.8 درصدی و در سال 2017 رشد 3 درصدی خواهد داشت.

کاهش شدید فعالیت های بخش عمرانی منجر به کاهش در بخش های تولیدی شده است به ویژه در بخش محصولات فلزی و رشد کندتر بخش خودروسازی. بهبود بخش ساخت در آینده نزدیک پیش بینی نمی شود.

تقاضای فولاد چین در سال 2016 حدود 4 درصد و در سال 2017 حدود 3 درصد کاهش خواهد یافت.

کاهش سرمایه گذاری های بخش نفت و گاز و فشار هزینه های دولت تقاضای فولاد را در اقتصادهای وابسته به درامدهای نفتی تحت تاثیر قرارداده است.

ماشین آلات مکانیکی،کالاهای فلزی و سایر بخش های حمل و نقل در حال تضعیف هستند اما بخش خودرو سازی به رشد خود ادامه خواهد داد که توسط تقاضای بالای بسیاری از کشور ها حمایت می شود.

در خارج از چین، انتظار می رود که بخش ساخت روند بهبود ملایم و یکنواختی را به ویژه در هند و مناطق منا(MENA) وآسه آن (ASEAN) حفظ نماید.

تقاضای فولاد در برخی از اقتصادهای نوظهور پایین تر از حد انتظار است. صادرات کم، قیمت های پایین کالا،جریان های سرمایه و کاهش ارزش پول مشکلاتی را برای اقتصادهای نوظهور ایجاد کرده است. همچنین تنش های سیاسی و جغرافیایی نیز در بسیاری از از اقتصادهای نوظهور وجود دارد.

اقتصاد برزیل به دلیل عدم اطمینان سیاسی با کاهش 16.7 درصدی تقاضا در سال 2015مواجه شد و انتظار می رود که کاهش 8.8 درصدی در سال 2016 و تنها افزایش 3.1 درصدی را در سال 2017 رقم بزند.

تقاضای فولاد هند در سال های 2016 و 2017 رشد 5.4 درصدی خواهد داشت و میزان تقاضای فولاد در سال 2017به 88.3 میلیون تن خواهد رسید.

انتظار می رود در ترکیه نیز در سال 2016 افزایش 3.3 درصدی و در سال 2017 افزایش 3.2 درصدی در تقاضای فولاد وجود داشته باشد.

تقاضای فولاد در ASEAN5(تایلند،مالزی،ویتنام،اندونزی و فیلیپین) نرخ رشد 6 درصدی را خواهد داشت و تقاضای فولاد در این کشور ها در سال 2017 به 74.6 میلیون تن خواهد رسید.

پیش بینی می شود که تقاضای فولاد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به استثنای چین در سال 2016رشد 1.8 درصدی و در سال 2017 رشد 4.8 درصدی خواهد داشت. تقاضای فولاد در این اقتصادها در سال 2017 به 457.1 میلیون تن می رسد که حدود 30 درصد تقاضای فولاد جهان است.

در حالی که اقتصادهای توسعه یافته تحت تاثیر شرایط بد اقتصادی هستند انتظار می رود که روند بهبود پایداری را داشته باشند. تقاضای فولاد در این کشورها در سال 2016 افزایش 1.7 درصدی و در سال 2017 افزایش 1.1 درصدی خواهد داشت.

همچنین تقاضای فولاد در اتحادیه اروپا در سال 2016 و 2017 به ترتیب 1.4 درصد و 1.7 درصد افزایش خواهد یافت. در امریکا نیز به ترتیب 3.2 درصد و2.7 درصد افزایش خواهد یافت.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا