مدیر روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان:

پرداخت مطالبات بازنشستگان بر عهده صندوق فولاد است

پرداخت مطالبات بازنشستگان بر عهده صندوق فولاد است

گروه صنایع معدنی >فولاد - مدیر روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان این شرکت گفت: با توجه به پایان یافتن مجوز مجمع عمومی ذوب آهن، شرکت هیچ گونه تعهدی در این رابطه نداشته و مطالبات بازنشستگان باید از صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت شود.

به گزارش ماین نیوز، 21 فروردین سال جاری بود که انتشار خبری در مورد قطع مستمری بیمه بازنشستگان شرکت ذوب آهن اصفهان موجب اعتراض بازنشستگان این شرکت شد.

در این رابطه مدیر روابط عمومی شرکت ذوب آهن با بیان مواردی در این رابطه شفاف سازی کرد.

محمدرضا کجباف در مورد سابقه پرداخت مستمری از سوی ذوب آهن گفت: بر اساس دستورالعمل آیین نامه استخدامی واحدهای وزارت معادن و فلزات و واحدهای در مرتبه بالاتر همچون ایمیدرو و شرکت ملی فولاد ایران نسبت به هزینه های مترتب تا قبل از واگذاری شرکت اقدام می کرد.

وی در ادامه افزود: با واگذاری شرکت به بخش غیردولتی و پذیرش در فرابورس، امیدنامه شرکت تغییر کرد و مقرر شد تعهدات شرکت در خصوص هزینه های بهداشتی درمانی تا اجرای جز «ر» بند 7 قانون بودجه سال 89 تداوم یابد که با توجه به تحقق این موضوع، انتقال صندوق در سال 91 مستند به ماده 59 قانون بودجه آن سال ادامه هرگونه پرداخت بابت هزینه های فوق غیرقانونی خواهد بود.

به گفته کجباف براساس تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی شرکت و در راستای مساعدت به بازنشستگان مقرر شد علی رغم انتقال صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان هزینه های مذکور در سال های 92، 93 و 94 پرداخت و به حساب بدهکار صندوق گذاشته شود که بابت ایام فوق تاکنون حدود یک هزار و 500 میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی در حال حاضر مدت زمان مجوز مجمع عمومی را پایان یافته اعلام کرد و افزود: با توجه به پایان یافتن مجوز مجمع، شرکت هیچ گونه تعهدی در این رابطه نداشته و مطالبات بازنشستگان باید از صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت شود.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا