در اعتراض به قطع بیمه درمانی صورت گرفت:

تجمع بازنشستگان ذوب آهن اصفهان مقابل بیمارستان فولادشهر

تجمع بازنشستگان ذوب آهن اصفهان مقابل بیمارستان فولادشهر

گروه صنایع معدنی >فولاد - روز گذشته، بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در اعتراض به قطع بیمه درمانی مقابل بیمارستان این مجموعه تجمع کردند.

به گزارش ماین نیوز، صبح روز گذشته حدود 300 نفر از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در اعتراض به قطع بیمه های درمانی مقابل بیمارستان این مجموعه در فولادشهر تجمع کردند.

خواسته اصلی شرکت کنندگان در این تجمع که از ساعت 10 صبح آغاز شد، برقراری مجدد بیمه درمانی حدود 46 هزار نفر بازنشسته ذوب آهن است.

به گفته یکی از تجمع کنندگان، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از پرداخت حق بیمه بازنشستگان سر باز می زد و این عمل خلاف قانون، حقوق بازنشستگان را زیرپا می گذارد.

در هفته گذشته، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نامه ای خطاب به صندوق بازنشستگی ایران مبنی بر قطع بیمه بازنشستگان این شرکت ارسال کرده بود.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا