هیات وزیران تصویب کرد:

تهاتر بدهی با مطالبات فولاد مبارکه و فولاد خوزستان

تهاتر بدهی با مطالبات فولاد مبارکه و فولاد خوزستان

گروه صنایع معدنی >فولاد - هیات وزیران تصویب کرد بدهی های دو شرکت فولاد مبارکه و فولاد خوزستان با مطالبات تهاتر و اقدامات لازم انجام شود.

به گزارش ماین نیوز، در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهوری، آیین نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصویب شد.

این آیین نامه با هدف پیش بینی، برآورد و نحوه جبران خسارت وارده ناشی از قطع برق، گاز و خدمات مخابراتی به واحدهای تولیدی به تصویب رسید. براساس آیین نامه قانون یاد شده، قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیرضروری و پیش بینی شده در قرارداد مجاز نمی باشد و چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت ای ارایه دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر آیین نامه اقدام نمایند.

دولت همچنین در راستای حمایت از تولید، اشتغال زایی و رونق اقتصادی کشور، نسبت به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی اقدام کرد.

همچنین در راستای اجرای راهکارهای مناسب در خصوص رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به تهاتر بدهی های شرکت های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به دولت با مطالبات آنها اقدام کند.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا