پیش بینی تامین مالی سالانه 150 میلیارد تومان در بازار سرمایه

پیش بینی تامین مالی سالانه 150 میلیارد تومان در بازار سرمایه

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران از تامین مالی سالانه 150 میلیارد تومان در بازار سرمایه خبر داد.

 

علیرضا عسگری مارانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، افزود :‌ در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که بازار سرمایه سالانه 150 میلیارد تومان تامین مالی کند که با تحقق ان در سال های آینده اقتصاد ایران بازار سرمایه محور خواهد شد.
وی افزود:اگر دولت با سیاست های تشویقی توان را به بازار سرمایه برگرداند قطعاً با منابعی که در بازار سرمایه وجود دارد اقتصاد کشو ر از بانک محوری به سمت بازار سرمایه محوری پیش خواهد رفت.
وی ادامه داد : در بخش هایی از اقتصاد مثل سود سپرده معافیت مالیاتی وجود دارد ولی در بخش سرمایه گذاری که اشتغال زایی و توسعه را به همراه دارد هنوز باید مالیات پرداخت شود و باید برخی از قوانین و مقررات مانند این قانون تغییر کند.
عسگری مارانی گفت : سیاست های حمایتی از بخش های مختلف مثل بخش مسکن اجرایی نمی شود و این بخش را در رکود کامل فرو برده است ، در صورت اجرای این سیاست ها قسمتی از بازار سرمایه هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی با اشاره به اینکه حدود 7 سال از اجرای سیاست های اصل 44 گذشته است ، گفت : ‌متاسفانه هنوز نیازمند زمان هستیم تا تمام بنگاه هایی که وارد بخش خصوصی شده اند دارایی های خود را به اقتصاد کشور وارد کنند وبرای اینکه در اقتصاد کشورما تعدیل ایجاد و بانک محوری به سرمایه محوری تبدیل شود دولت باید بازار سرمایه را تقویت کند.
وی با انتقاد از نرخ سود بانکی افزود : نرخ سود بانکی که در شرایط فعلی به سرمایه گذاران واگذار می شود نرخ واقعی نیست و این بازدهی در اقتصاد کشور وجود ندارد و باید منطقی شود.
عسگری مارانی درباره برنامه های این شرکت در سال اقتصاد مقاومتی گفت: ما سعی می کنیم تا با ارایه گزارش های لازم به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی نکته های سیاست گذاری لازم را بیان کنیم و تمام تلاش خود را می کنیم تا در مجامع ، اهداف سازمان بورس پیاده شود.
وی افزود : حاکمیت شرکتی به معنی شفافیت و نگاه به توان داخلی و یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است که ما سعی می کنیم بر اساس روش های حاکمیت شرکتی ، حرکت کنیم.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در چهلمین سال بازگشایی نماد این شرکت در شرکت بورس گفت : ‌در شرکت های سرمایه گذاری ، نگهداری متنوع دارایی وپرتفوی یکی از اصول است که ما تلاش کردیم تا در این شرکت ، این اصل را رعایت کنیم.
وی ادامه داد : در چند سال گذشته تلاش کردیم بقای شرکت را با بازار یکسان نگهداریم که با ریسک بازار یکسان باشد و سهامداران اقلیتی که با بازار سرمایه اشنایی ندارند سهم نستباً مطمئن و سود قابل قبولی را از شرکت دریافت کنند.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا