رئيس هيات مديره كارگزاري مهر آفرين:

معاملات آتي ارز از سوئيفت هم واجب تر است

معاملات آتي ارز از سوئيفت هم واجب تر است

رئيس هيات مديره كارگزاري مهر آفرين گفت: مقدمات راه اندازي معاملات آتي ارز را بورس كالاي ايران در ماه هاي اخير انجام داده و به طور قطع اين معاملات در سال جاري راه اندازي خواهد شد. معاملات آتي ارز از سوئيفت هم واجب تر است.

شاهين چراغي افزود: راه اندازي معاملات آتي ارز با پيگيري هاي بورس كالا در شوراي عالي بورس تصويب شده است و فعالان اين حوزه در انتظار مصوبه هيات دولت و همچنين آماده سازي نهايي نرم افزار معاملاتي هستند تا هر چه زودتر معاملات آتي ارز راه اندازي شود.

وي با اشاره به اينكه يكي از حلقه هاي مفقوده در بازار ارز، بحث هج كردن (Hedge يا پوشش ريسك تكنيكي است كه در بازارهاي آتي براي مصون ماندن از ريسك تغييرات قيمت بكار برده مي شود) نرخ ها است، گفت: معاملات آتي ارز اين امكان را به توليدكنندگان و مصرف كنندگان ارز مي دهد كه از نوسانات قيمت ارز در امان باشند.

رئيس هيات مديره كارگزاري مهر آفرين يكي از بهترين راهكارها براي پوشش ريسك خريداران و فروشندگان را راه اندازي معاملات آتي ارز عنوان كرد.

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره به اينكه معاملات آتي ارز از نوسان هاي غيرمنطقي قيمت ها جلوگيري مي كند، تاكيد كرد: به طور قطع اين معامله ها مورد توجه و استقبال توليدكنندگان و مصرف كنندگان قرار خواهد گرفت.

چراغي معتقد است؛ راه اندازي معاملات آتي ارز در بلندمدت انقلابي در حوزه مالي شركت هاي واردكننده و صادركننده ايجاد خواهد كرد.

وي گفت: در معاملات آتي ارز مبادله فيزيكي انجام نمي شود و اين موضوع به توليدكنندگان و مصرف كنندگان كمك مي كند تا ريسك هاي خود را پوشش دهند، به اين ترتيب با آغاز به كار اين معاملات، از زيان هاي بزرگ براي واحدهاي توليدي جلوگيري مي شود.

وي يكي ديگر از مزاياي مهم و اساسي معاملات آتي ارز را كمك به ثبات قيمت در بازار فيزيكي دانست و افزود: در حال حاضر منبع اساسي و مهمي براي معاملات فيزيكي وجود ندارد و با راه اندازي معاملات آتي ارز همانند آتي سكه، منبعي مهم براي نرخ ارز ايجاد مي شود.

وي ادامه داد: در حال حاضر در بازار سكه، نرخ آتي و نقدي را بورس كالاي ايران هر روز اعلام مي كند و به اين ترتيب بازار سكه به ثبات رسيده و از آشفتگي قبلي رها شده است.

به گفته رئيس هيات مديره كارگزاري مهر آفرين، در حال حاضر اصلي ترين قطعه گمشده در مبادلات خارجي نيز نبود معاملات آتي ارز است؛ چرا كه اكثر سرمايه گذاران خارجي به دليل وجود نوسانات در بازار ارز با معضل روبه رو هستند و راه اندازي معاملات آتي ارز حضور اين گروه را افزايش خواهد داد.

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه در پايان با اشاره به اينكه راه اندازي معاملات آتي ارز از سوئيفت هم واجب تر است، گفت: در حال حاضر در بازار ارز، ابزار هج كردن وجود ندارد و از اين رو سرمايه گذاران داخلي و خارجي با تغييرات شديد ارزي در بازار ايران روبه رو هستند؛ با همه اين تفاسير راه اندازي معاملات آتي ارز با هماهنگي بانك مركزي و بورس كالاي ايران بايد در اولويت برنامه هاي اين دو نهاد و مسئولان اقتصادي قرار گيرد.

منبع: ایرنا

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا