4 شرکت پالایشگاه لاوان، بیمه دانا، آذرآب و انرژی آذرآب به مجمع می روند

4 شرکت پالایشگاه لاوان، بیمه دانا، آذرآب و انرژی آذرآب به مجمع می روند

شرکت های پالایشگاه لاوان ،بیمه دانا و آذرآب زمان و مکان مجمع عادی بطور عادی فوق العاده و گسترش صنایع انرژی آذرآب مجمع سالانه را مشخص کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، 4 شرکت پالایشگاه لاوان ، بیمه دانا ، آذرآب و گسترش صنایع انرژی آذرآب زمان و مکان مجمع عادی بطور عادی فوق العاده و  مجمع سالانه را مشخص کردند.

مجمع پالایشگاه لاوان ، بیمه دانا و آذرآب برای انتخاب هیات مدیره و مجمع گسترش صنایع انرژی آذرآب برای تصویب صورت های مالی 30 آذر 94 برگزار می شود.

پالایشگاه لاوان: ساعت 16 شنبه 4 اردیبهشت در هتل همای شیراز

بیمه دانا: ساعت 10 سه شنبه 31 فروردین در ساختمان مرکزی شرکت

آذرآب: ساعت 16 یکشنبه 29 فروردین در مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت کار

گسترش صنایع انرژی آذرآب:  ساعت 14 پنج شنبه 26 فروردین در دفتر مرکزی شرکت

انتهای پیام

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا