ایمن سازی خطوط رابط صنایع فولاد در خوزستان

ایمن سازی خطوط رابط صنایع فولاد در خوزستان

دنیای معدن - کار بهسازی و ایمن سازی خط لوله رابط 24 اینچ صنایع فولاد خوزستان با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش دنیای معدن، مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز منظور از اجرای این طرح را افزایش ضریب ایمنی و پایداری خطوط انتقال گاز در منطقه یک عملیات انتقال گاز اعلام کرد و گفت حوضچه ای بودن شیرهای انشعاب خط لوله24 اینچ رابط صنایع فولاد و وجود مشکلاتی ناشی از نقص در ساختمان حوضچه، باعث تجمع آبهای زیر زمینی درون حوضچه و ایجاد فضای بسیار مرطوب می کرد که این امر خوردگی سریع بدنه و اتصالات شیرها را به دنبال داشت و از سوی دیگر با جمع شدن گل و لای اطراف شیر و اتصالات بدنه شیر به زمین،راندمان سیستم حفاظت کاتدی کاهش یافته و زمینه را
جهت خوردگی خارجی به دنبال داشت.
عبدالحسین کوتکی افزود: : شیرهای خط لوله رابط 24 اینچ صنایع فولاد در محل اتصال به خطوط لوله 30 اینچ غرب کارون و 20 اینچ صنایع فولاد شامل دو عدد شیر24 اینچ و سه عدد شیر8 اینچ نیز در زمره شیرهای حوضچه ای بودند که با نصب مجموعه Stem Extention بر روی آنها، عملگر شیرها بروی سطح زمین منتقل شد.
وی گفت: در این طرح به دلیل نزدیکی محل انشعاب به نهر مالح و بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی، بیش از دو هزار متر مکعب خاکبرداری و لجن برداری مکانیزه انجام شد.
کارنصب مجموعه Stem Extention و اجرای عملیات سندبلاست و پوشش گذاری این شیرها و مدفون کردن آنها در کمتر از 10روز کاری و در شرایط ایمن و بدون اختلال در روند انتقال گاز، توسط کارکنان عملیات خطوط لوله ، تعمیرات برق و کنترل خوردگی و بهره برداری خطوط لوله اهواز با موفقیت به پایان رسید.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا