کاهش قیمت ورق سرد در شرق آسیا

کاهش قیمت ورق سرد در شرق آسیا

کمبود تقاضا و رکود بازار سبب شد تا قیمت ورق سرد وارداتی در شرق آسیا ضعیف تر از قبل شده و یک ماه اخیر نزولی بوده است. پیش بینی شده قیمت باز هم نزولی باشد و بازار بهبودی نخواهد داشت.

به گزارش استیل ایران به نقل از ایفنا، قیمت فعلی ورق سرد چین در این منطقه 310 تا 320 دلار هر تن سی اف آر است و خرید ها ناچیز می باشد. 

هفته گذشته معامله ای در 285 دلار هر تن سی اف آر نهایی شد. متوسط قیمت بازار پایان اکتبر 290 تا 320 دلار هر تن سی اف آر بود در حالی که اواخر سپتامبر 310 تا 340 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا