چین باز هم بازار فولاد اروپا را به چالش کشاند

چین باز هم بازار فولاد اروپا را به چالش کشاند

دنیای معدن - روزهای آتی اتحادیه اروپا جلسه ای فوری در مورد واردات ناعادلانه فولاد از چین خواهد داشت و فعالان بازار امیدوارند تصمیم جدی در این جلسه اتخاذ شود. فولادسازان اروپایی ابن جلسه اضطراری را خوش یمن می بینند چون از فشارها بر فولادسازان اروپایی که از جانب چینی ها وارد شده می کاهد.    قابل ذکر است دو سال گذشته واردات ورق تخت به اروپا دوبرابر شده و واردات از چین نیز 4 برابر شده از این رو موجب افت قیمت فولاد گردید. اگر اقدامی بر علیه واردات از چین صورت نگیرد آینده کل صنعت فولاد اروپا در خطر خواهد بود.       

قابل ذکر است دو سال گذشته واردات ورق تخت به اروپا دوبرابر شده و واردات از چین نیز 4 برابر شده از این رو موجب افت قیمت فولاد گردید.

اگر اقدامی بر علیه واردات از چین صورت نگیرد آینده کل صنعت فولاد اروپا در خطر خواهد بود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا