براساس عملکرد واقعی 9 ماهه؛

"وساپا" پیش‌بینی سود هر سهم سال 94 را منتشر کرد

گروه سرمایه‌گذاری سایپا در دوره 9 ماهه منتهی به 29 اسفندماه ماه 94 به صورت حسابرسی نشده معادل 65 ریال سود به هر سهمش اختصاص داد.


گروه سرمایه‌گذاری سایپا در دوره 9 ماهه منتهی به 29 اسفندماه ماه 94 به صورت حسابرسی نشده معادل 65 ریال سود به هر سهمش اختصاص داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت گروه سرمایه‌‌گذاری سایپا، با سرمایه شش هزار و 100 میلیارد ریال، پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش "وساپا"، مبلغ 377 میلیارد و 533 میلیون ریال درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری و سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری، برابر 55 درصد کل پیش بینی هایش داشت.

از درآمد این شرکت، هزینه‌های اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به  آن افزوده شد و سود عملیاتی دوره مبلغ 323 میلیارد و 77 میلیون ریال محاسبه شد.

 از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی کسر شد و با افزودن درآمدهای متفرقه به آن، سود خالص دوره به مبلغ 393 میلیارد و 643 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 65 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا