افزایش تولید فولاد در امریکا

افزایش تولید فولاد در امریکا

فولاد نیوز: هفته گذشته تولید فولاد خام در امریکا 0.7 درصد بهبود داشته یک میلیون و 753 هزار شورت تن ثبت شد در حالی که یک هفته قبل یک میلیون و 740 هزار شورت تن بود. نرخ بهره وری کارخانه ها نیز از 72.8 درصد به 73.3 درصد افزایش یافت.

به گزارش«فولاد نیوز»، میزان تولید هفته گذشته 8.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بود.
از ابتدای سال جاری تاکنون نیز میزان تولید 7.7 درصد پایین آمده به 48 میلیون و 750 هزار شورت تن رسیده در حالی که مدت مشابه سال قبل 52.79 میلیون شورت تن بوده است. میانگین نرخ بهره وری کارخانه ها نیز از 77.6 درصد به 72.5 درصد رسید.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا