پس از شرکت های سنگ آهنی، سیمانی و پتروشیمی؛

نوبت به تامین مالی صنعت فولاد از بورس کالا رسید

نوبت به تامین مالی صنعت فولاد از بورس کالا رسید

شرکت ذوب آهن اصفهان که از زمان راه اندازی بورس فلزات تهران در سال ۸۲ و بعد از آن تاسیس شرکت بورس کالا، عمده محصولاتش را در این بورس به فروش می رساند، دوشنبه این هفته به منظور تامین مالی یکساله به تالار نقره ای می آید تا پس از شرکت های سنگ آهنی، سیمانی و پتروشیمی، نوبت به تامین مالی صنعت فولاد از بورس کالا برسد.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، علیرضا پاکدین کارشناس تامین مالی تامین سرمایه امین گفت: اگر چه اوراق سلف موازی استاندارد ابزاری جوان به حساب می آید ولی از ابتدای سال جاری با عرضه اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره در بورس انرژی برای تامین مالی طرح های در دست احداث شرکت ملی نفت و اوراق سلف موازی استاندارد سیمان پرتلند تیپ ۲ در بورس کالای ایران توسط تأمین سرمایه امین برای تامین سرمایه در گردش شرکت سیمان سپاهان صورت گرفت. هم اکنون پس از پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد تیرآهن شرکت ذوب آهن اصفهان در هیات پذیرش کالا، این اوراق دوشنبه هفته جاری منتشر خواهد شد.

وی اظهار داشت: اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن بانام، قابل معامله در بورس کالای ایران و معاف از مالیات است. تیرآهن ۱۴ به عنوان دارایی پایه اوراق در نظر گرفته شده است. هدف از انتشار این ابزار مالی تأمین سرمایه در گردش شرکت ذوب آهن اصفهان است. بازار عرضه اولیه و معاملات ثانویه بورس کالای ایران در نظر گرفته شد.

این فعال بازارهای مالی اضافه کرد: شرکت ذوب آهن اصفهان متقاضی ۲۵۰۰ میلیارد ریال تامین مالی بود که هیئت پذیرش بورس کالای ایران در دو مرحله انتشار سلف مزبور را بلامانع دانسته است که حجم عرضه اولیه در مرحله اول ۱۵۰۰ میلیارد ریال خواهد بود. حداکثر حجم قابل عرضه محدود به حجم عرضه اولیه در نظر گرفته شد. اندازه هر قرارداد یک برگ معادل یک تن است. عرضه گسترده به قیمت ثابت به عنوان روش عرضه اولیه خواهد بود. سقف حجم هر سفارش، نامحدود و حداقل تغییر قیمت هر سفارش یک ریال است. واحدهای پولی قیمت و ارز مورد تسویه، ریال است. برای تقویت بورس کالای ایران به عنوان مرجع قیمت دارایی، قیمت ریالی دارایی پایه بر مبنای قیمت معاملاتی آن در بورس کالای ایران تعیین شد. قیمت اعمال اختیار فروش تبعی و خرید تبعی به ترتیب ۱۲۴درصد و ۱۲۷درصد قیمت عرضه اولیه در سررسید اوراق در نظر گرفته شد. قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه ۱۲۴درصد قیمت عرضه اولیه در سررسید اوراق خواهد بود.

پاکدین افزود: درصورتی‌که قیمت دارایی پایه در سررسید کمتر از ۱۲۴درصد قیمت پایه در عرضه اولیه شود سرمایه­گذاران می توانند از اختیار فروش استفاده کرده و نسبت به فروش قرارداد به قیمت ۱۲۴درصد نسبت به قیمت پایه در عرضه اولیه به شرکت ذوب آهن اصفهان اقدام کنند. بدین ترتیب بازده سالانه اوراق سلف، حداقل ۲۴ درصد خواهد بود.

در صورتی‌که قیمت دارایی پایه در سررسید بیشتر از ۱۲۷درصد قیمت پایه در عرضه اولیه شود، شرکت ذوب آهن اصفهان می‌تواند از اختیار خرید استفاده کرده و نسبت به خرید قرارداد تیرآهن به قیمت ۱۲۷درصد نسبت به قیمت پایه در عرضه اولیه از دارندگان اوراق اقدام می کند. در این حالت، قیمت تسویه ۱۲۷ درصد قیمت عرضه اولیه خواهد بود. بدین ترتیب بازدهی سالانه اوراق سلف حداکثر ۲۷ درصد است.

وی با بیان اینکه مدت قرارداد یک سال از تاریخ عرضه اولیه خواهد بود افزود: دوره عرضه اولیه در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد. اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره ای ندارد. در پایان دوره خریدار می‌تواند نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت دارایی پایه در سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی اقدام کند.

به گفته وی، معاملات ثانویه از طریق شبکه کارگزاران مورد تائید سازمان بورس بر اساس ضوابط معاملات بورس کالا حداکثر ۱۰روز کاری پس از پایان عرضه اولیه در نظر گرفته شد. همچنین در ارتباط با شرایط بازارگردانی طی دوره معاملاتی، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تقاضاهای فروش اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این قرارداد را در حداقل قیمت تضمین‌شده شامل اصل مبلغ پرداخت‌شده در روز عرضه عمومی و سود ۲۳درصد سالانه روزشمار برای هر ورق بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس کالا خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این قرارداد را تا سقف اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه کند. حداقل سفارش انباشته بازار گردان یک درصد حجم کل اوراق و سقف تعهد معاملات روزانه بازار گردان ۵درصد حجم کل اوراق خواهد بود.

تأمین سرمایه امین بر اساس مدل بازار گردانی تضمین حداقل قیمت، نقد شوندگی اوراق سلف موازی تیرآهن را قبل از سررسید تعهد می‌کند و اوراق سلف را طی دوره معاملاتی با نرخ سود ۲۳ درصد سالانه به‌صورت روزشمار به‌علاوه قیمت اوراق در عرضه اولیه، بازخرید خواهد کرد. کارمزد خرید و فروش اوراق نیز بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه سررسید اوراق یک سال پس از تاریخ عرضه­ اولیه و تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی ۱۰ روز پیش از سررسید خواهد بود و گفت: طبق توافقات صورت گرفته شده، دوره تحویل حداکثر دو ماه پس از تاریخ سررسید و مکان تحویل درب کارخانه واقع در اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان شهرکرد در نظر گرفته شد. عدم ارائه درخواست جهت تحویل فیزیکی، ۱۰ روز پیش از تاریخ سررسید اوراق به‌منزله انصراف خریدار از تحویل دارایی پایه و انجام تسویه نقدی خواهد بود. حداقل اوراق جهت تسویه فیزیکی ۲۴ قرارداد معادل ۲۴ تن مورد توافق قرار گرفت.

پاکدین در پایان با اشاره به اینکه شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان رکن عرضه‌کننده و تأمین سرمایه امین به عنوان سه رکن این اوراق شامل مشاور پذیرش، متعهد خرید در عرضه اولیه، بازارگردان خواهد بود، افزود: عامل عرضه، کارگزاری امین آوید است و محل انجام معاملات بورس کالای ایران درنظر گرفته شده است. همچنین اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن در پایگاه رسمی شرکت ذوب آهن اصفهان، بورس کالای ایران و تأمین سرمایه امین درج خواهد شد.

منبع: سنا

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا