حسابرسی شده؛

شرکت نفت ایرانول پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال 95 را منتشر کرد

شرکت نفت ایرانول پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال 95 را منتشر کرد

شرکت نفت ایرانول در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 مبلغ یک هزار و 829 میلیارد و 477 میلیون ریال سود برای پایان دوره در حساب‌های خود پیش‌بینی کرد که نسبت به سال مالی 94، معادل 13 درصد افزایش را نشان می‌دهد.


شرکت نفت ایرانول در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 مبلغ یک هزار و 829 میلیارد و 477 میلیون ریال سود برای پایان دوره در حساب‌های خود پیش‌بینی کرد که نسبت به سال مالی 94، معادل 13 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت نفت ایرانول صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش "شرانول" اعلام کرد در دوره 12 ماهه یاد شده، مبلغ 11 هزار و 283 میلیارد و 967 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خواهد داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن، سود ناخالص دوره به مبلغ  سه هزار و 775 میلیارد و 870 میلیون ریال می‌رسد.

از سود ناخالص دوره هزینه‌های اداری و عمومی کسر و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن، سود عملیاتی دوره، مبلغ 2 هزار و 493 میلیارد و 173 میلیون ریال محاسبه شد.

از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر شد و درآمدهای غیر عملیاتی به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ یک هزار و 829 میلیارد و 477 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ یک هزار و 829 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

در این پیش‌بینی سود خالص هر سهم و سود سهام پیشنهادی هر سهم با سرمایه یک هزار میلیارد ریال به ترتیب، مبالغ یک هزار و 829 و یک هزار و 372 ریال برآورد شده است.

یادآوری می‌شود این شرکت در سال‌های مالی 93، 92 و 91 به ترتیب، معادل دو هزار و 722 ریال، دو هزار و 438 ریال و دو هزار و 357 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا