در سه ماهه سوم امسال رخ داد،

پوشش 77 درصدی پیش بینی های پتروشیمی فجر

پوشش 77 درصدی پیش بینی های پتروشیمی فجر

شرکت پتروشیمی فجر در دوره 9 ماهه با اختصاص 1,990 ریال سود به ازای هر سهم معادل 77 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.


شرکت پتروشیمی فجر در دوره 9 ماهه با اختصاص 1,990 ریال سود به ازای هر سهم معادل 77 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت پتروشیمی فجر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 را با سرمایه دو هزار و 500 میلیارد ریال بصورت حسابرسی نشده مبلغ 2601 ریال اعلام کرده است و طی دوره 9 ماهه با اختصاص 1,990 ریال سود به ازای هر سهم معادل 77 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

گفتنی است این شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 29 اسفند ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی اعلام کرد.

بر این اساس دلیل کاهش و تعدیل هزینه های مالی پیش بینی سال 94 بر اساس هماهنگی به عمل آمده با مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس ) جهت تهاتر و تسویه قسمتی از بدهی های ارزی فی مابین است که این امر باعث کاهش هزینه وجه التزام پیش بینی شده در بودجه 94 به میزان 561 میلیارد ریال شده است .

همچنین این شرکت دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره 9 ماهه سال جاری را بصورت حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی منتشر کرد.

شایان ذکر است افزایش سود هر سهم EPS در عملکرد واقعی بر اساس صورتهای مالی منتهی به 30 آذر ماه 94 ناشی از تعدیل و بازنگری در استفاده از معافیت ماده 132 جهت درآمد حاصل از ناحیه 2 است که در بودجه پیش بینی سال 94 لحاظ شده بود ولی در صورتهای مالی نه ماهه با توجه به شرایط موجود در نظر گرفته نشده بود به استناد معافیت مذکور مکاتبات و پیگیری های لازم جهت بهره مندی از این معافیت جهت درآمد تولید و فروش محصولات در ناحیه 2 مجتمع صورت گرفته است که پیش بینی می شود برای مدت 4 سال و به ماخذ 80 درصد از درآمد مشمول مالیات مربوط به ناحیه 2 معافیت در پرداخت مالیات صورت گیرد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا