ثبات بیلت سی آی اس

ثبات بیلت سی آی اس

بیلت صادراتی دریای سیاه 243 دلار هر تن فوب و باثبات می باشد. اغلب پیشنهاد ها بین 245 تا 250 دلار هر تن فوب ثبت شده که برای حمل آوریل است. خریدارها قیمت ها را 240 دلار هر تن فوب می دانند ولی در کل بازار در سکوت است.

به گزارش استیل ایران به نقل از ایفنا، در ترکیه بیلت روسیه 253 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده که معادل 240 تا 243 دلار هر تن فوب است و این قیمت بیشترین قدرت رقابت را فعلا داراست.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا