جزئیات عملکرد غول معدنی در 2015؛

حاشیه سود ۶۰ درصدی ریوتینتو در بخش سنگ آهن!

حاشیه سود ۶۰ درصدی ریوتینتو در بخش سنگ آهن!

گروه معادن >سنگ آهن - ریوتینتو امروز عملکرد سال 2015 خود را منتشر کرد.

به گزارش ماین نیوز، رشد 11 درصدی تولید و حمل سنگ آهن نسبت به سال 2014 و رسیدن آن به رقم 336 میلیون تن از جمله این عملکردها است.

طبق گزارش، برنامه تولید 2016 سنگ آهن 350 میلیون تن است (رشد 4 درصد).

طبق گزارش، بهای تمام شده سنگ آهن در ناحیه پیلبارا استرالیا برای این شرکت 14.9 دلار در تن شامل هزینه حمل تا بنادر صادراتی استرالیا است (FOB) و این شرکت از حاشیه سود فوق‌العاده 60 درصدی در بخش سنگ آهن برخوردار است که می‌تواند با تداوم عرضه و کاهش قیمت‌ها، نسبت به حذف رقبا اقدام کند.

مازاد عرضه سنگ آهن در سال 2015 از دلایل افت قیمت این ماده معدنی و تعطیلی و بیکاری کارکنان بخش معدن ایران بوده است.

طبق آمارها، از 160 معدن سنگ آهن کشور، 90 معدن غیرفعال یا نیمه فعال است و تنها در ناحیه سنگان، بیش از 2000 نفر معدنکار بیکار شده‌اند.

کاهش قیمت انرژی، کاهش ارزش پول استرالیا و کانادا، کاهش هزینه حمل و نقل از مواردی بوده است که منجر به کاهش هزینه‌ها در شرکت ریوتینتو در سال 2015 شده و توانسته بحران کاهش قیمت‌های مواد معدنی را مدیریت کند. این در حالیست که معدنکاران ایران امکان بهره‌گیری از 3 مزیت فوق را ندارند.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا