وزیر کار عنوان کرد: شرط تک رقمی شدن نرخ بیکاری

وزیر کار عنوان کرد: شرط تک رقمی شدن نرخ بیکاری

وزیر کار با بیان اینکه مگر کشور به چه میزان تخصص دکتری نیاز دارد؟ گفت: شرط تک رقمی شدن نرخ بیکاری، رشد ۸ درصدی اقتصاد است.

به گزارش نامه نیوز، علی ربیعی در مراسم اختتامیه شانزدهمین مسابقات ملی مهارت گفت: نیاز امروز جامعه صلاحیت حرفه ای است، کشورهایی که در جنگ جهانی دوم آسیب جدی دیدند توانستند با نیروهای ماهر خود را در رتبه های دوم و سوم اقتصاد جهان قرار دهند و من اعتقاد کامل دارم که مسیر توسعه از طریق مهارت آموزی می گذرد.

وزیر کار اظهارداشت: جوانان مهارت جو می توانند به عنوان الگوهایی معرفی شوند که آیندگان آنها را به عنوان مسیر شغلی خود انتخاب کنند. اگر مسیر مهارت آموزی موفق به عنوان الگو قرار گیرد، آنگاه به مسیر عمومی تبدیل می شود و افراد تمایل بیشتری برای سپری کردن آن خواهند داشت.

به گفته ربیعی، در مرحله شهرستانی و استانی مسابقات مهارت امسال سه هزار و ۵۱۷ نفر جوان مهارت جوی ایرانی شرکت کردند که در نهایت ۴۰۶ نفر وارد مسابقات ملی مهارت شدند. وی در خصوص تحریم های تحمیلی در سال های گذشته گفت: یکی از رشته هایی که در مدت تحریم، مهارت جویان جوان و با استعداد ایرانی از شرکت در مسابقات بین المللی مهارت محروم بودند، شرکت در رشته های فرز سی ان سی بود.

وی ادامه داد: برخی معتقد بودند تحریم ها تاثیری بر مردم نداشت اما همین مسابقات بین المللی مهارت نشان داد چگونه تحریم ها مانع حضور جوانان ما در مسابقات بین المللی مهارت شد. ربیعی با اشاره به روش های آموزشی در کشور افزود: برخی از آموزش ها به نظریه پردازی، برخی موجب تحصیل و برخی دیگر می تواند منجر به مهارت آموزی شود.

وزیر کار تاکید کرد: در آینده اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تکنسین و مهارت نیاز دارد و این در حالی است که ما بی نیاز از نظریه پرداز نیستیم. وی با اشاره به نشست شورای عالی اشتغال گفت: در نشست شورای عالی اشتغال، رئیس جمهور تاکید داشتند دانشجویان باید از ترم نخست دانشگاه مسیر شغلی خود را تعیین کنند.

به گفته ربیعی، هم اکنون افرادی که در جامعه مهارت کسب کرده اند نه تنها در کسب فرصت های شغلی مشکلی ندارند، بلکه در بسیاری از مواقع توانسته اند برای دیگران هم شغل ایجاد کنند و به درآمد خوبی هم دست یابند. متاسفانه مناطق بومی کشور از مشکل بیکاری رنج می برد.

وی در خصوص توسعه دانشگاه ها در سال های اخیر اظهارداشت: مگر کشور به چه میزان به تخصص دکتری نیاز دارد؟ اقتصاد کشور هم اکنون بیش از هر چیزی نیاز به تکنسین ماهر دارد. فرهنگ کار باید تغییر کند و خانواده ها فرزندان خود را به کسب مهارت سوق دهند. جامعه به شدت به مهارت شغلی، مهارت زندگی، مهارت گفتگو و مهارت با هم بودن نیاز دارد.

وزیر کار در خصوص کاهش نرخ بیکاری گفت: برای اینکه نرخ بیکاری تک رقمی شود باید به رشد ۸ درصدی برسیم و این در حالی است که هر یک درصد رشد به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.

ربیعی با اشاره به جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: ممکن است بتوانیم سرمایه گذاری خارجی را در کشور جذب کنیم اما تردیدی نیست برای رشد اقتصادی به بهره وری نیروی انسانی نیز نیازمندیم به طوری که ۳۰ درصد بهره وری باید با تلاش های انسانی محقق شود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا