چهره واقعی یک شرکت با بازدهی 93 درصدی در عملکرد 9 ماهه مشخص شد

چهره واقعی یک شرکت با بازدهی 93 درصدی در عملکرد 9 ماهه مشخص شد

شرکت قند قزوین که طی سه ماه گذشته با بازدهی 93 درصدی قیمت سهام همراه بود، عملکرد 9 ماهه را با زیان سپری کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی کارخانجات قند قزوین طی سه ماه گذشته با رشد 93 درصدی قیمت هر سهم از 162 به 314 تومان همراه شده بود که به رغم اعلام سود 14 ریالی هر سهم برای سال مالی اسفند جاری، زیان دوره سه ماه گذشته را تکرار کرد اما قادر به کاهش آن شد.

براساس این گزارش، این شرکت 16.5 میلیارد تومانی، در عملکرد نیمه اول سال 424 ریال زیان محقق کرده بود اما در گزارش عملکرد 9 ماهه این زیان را به 299 ریال کاهش داده است.

اعلام این رویداد موجب شد تا امروز سهام "قزوین" با صف خرید بیش از 3.7 میلیون سهمی و رشد قیمت به 318 تومان همراه شود.

در  آذرماه سال جاری، ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻴﻨﺎ بلوک 88.71 درصدی " قزوین" را در بورس عرضه کردند که پس از 5 روز رقابت توسط کنسرسیومی متشکل از دو سرمایه گذار حقیقی و یک فرد حقوقی فعال در صنعت قند خریداری شد.

انتهای پیام

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا