بانک مرکزی برنامه های مدیریت کارآمد بازار بین بانکی را منتشر کرد

تداوم و ثبات نرخ ارز در دستور کار

تداوم و ثبات نرخ ارز در دستور کار

در سال جاری با مدیریت بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی ریالی از 29درصد در ابتدای سال جاری به 21.5 درصد در اواخر آذرماه کاهش یافت‌، بر این اساس تداوم و ثبات نرخ در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش صدای اقتصاد بازار بین بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روش های تامین مالی بانکی است که امکان معاملات بین بانک های عضو را فراهم آورده و تلاش می کند، تا بانک ها از طریق به کارگیری منابع مازاد یکدیگر نیازهای کوتاه مدت خود را برطرف کرده و کمتر به منابع بانک مرکزی اتکاء کنند. این در حالی است که انتظار می رود روابط مالی میان بانک ها و بانک مرکزی بهبود یافته و آمار اضافه برداشت بانک ها نزد بانک مرکزی کاهش یابد.

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود« برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی برای مدیریت کارآمد بازار بین بانکی ریالی » را منتشر کرده است. براساس این گزارش هدف از تشکیل بازار بین بانکی ریالی تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه مدت بین بانک ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی است  و بانک مرکزی به عنوان عضو و مدیر بازار مسئولیت تنظیم، برنامه ریزی ،سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده داشته و جهت اعمال سیاست های پولی در بازار بین بانکی مداخله می کند.

در این گزارش آمده که مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی به منظور  تحقق دونقش خود است. ایفای نقش آخرین وام دهندهThe lender of last resort  و تثبیت نرخ سود هدف. بانک مرکزی سیاست پولی خود را از طریق بازار بین بانکی برای کنترل و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی سیاست گذاری کرده و همسو با اهداف کلان اقتصادی به اجرا می گذارد؛لذا هدف عملیاتی بانک مرکزی مدیریت نقدینگی سیستم بانکی در راستای تحقق سیاست های پولی است.
بررسی وضعیت بازار بین بانکی ریالی
براساس گزارش بانک مرکزی، با توجه به مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود در این بازار ، وضعیت بازار بین بانکی ریالی  طی دوهفته اخیر به شرح جدول زیر است:
 
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا