خبر: تولید800 میلیون تن فولاد خام چین در سال 2015

خبر: تولید800 میلیون تن فولاد خام چین در سال 2015 به نقل از مجله متال بولتن کاهش قیمت ها در سال 2015، تولید فولاد خام چین را به کمترین میزان در سال های اخیر رساند. میزان تولید فولاد خام چین در سال گذشته بیش از 800 میلیون تن به ثبت رسیده است. بر اساس گزارش منتشر شده از مرکز ملی آمار چین، در سال 2015 میزان فولاد خام تولید شده 803 میلیون و 83 هزار تن اعلام شده است. این کاهش سالانه تولید نه تنها به دلیل رکود بازار فولاد بلکه منعکس کننده کاهش رشد اقتصادی کشور است. مرکز ملی آمار چین کمترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی را 6.9درصد اعلام کرد که کمترین میزان از سال 1990به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش، تولید فولاد خام چین در دسامبر سال گذشته با 5.2 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،64 میلیون و37 هزار تن اعلام شده است. طی ماه دسامبرکارخانه های ذوب چین روزانه به طور میانگین 2.08 میلیون تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به ماه نوامبر 1.4 درصد کاهش یافته است
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا