پیش بینی سازمان انرژی آمریکا از تولید نفت ایران:

روزانه 3.6میلیون بشکه؛ تولید نفت ایران در2017

روزانه 3.6میلیون بشکه؛ تولید نفت ایران در2017

سازمان انرژی امریکا مقدار صادرات نفت ایران در پسا تحریم را پیش بینی کرد

سازمان انری امریکا پیش بنیی کرد با اجرایی شدن برجام میزان تولید نفت ایران که سه سال به طور متوسط 2.8 میلیون بشکه در روز به صورت ثابت بود (در تصویر مشخص است) و حدود 9 درصد از تولید نفت اوپک را شامل می شد؛ در سال 2016 به طور متوسط میزان 3.1 میلیون بشکه در روز (حدود 10 درصد تولید اوپک) و در سال 2017 به میزان 3.6 میلیون بشکه در روز برسد (اواخر سال 2016 به 3.3 میلیون بشکه و اواخر سال 2017 به 3.7 میلیون بشکه برسد با حاشیه نوسان 250 هزار بشکه در روز).

به جز نفت  ایران حدود 750 هزار بشکه میعانات گازی و نفتی ایران تولید میکند که پیش بینی میشود با رفع تحریم ها ؛ مقدار 150 هزار بشکه در سال 2016 و در سال 2017 مقدار 100 هزار بشکه افزایش یابد. این افزایش تولید با دید توسعه پارس جنوبی صورت گرفته است که سال ها توسعه آن به دلیل مشکلات مالی و نبود سرمایه گذاری خارجی کند شده بود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا