/لایحه بودجه 95/

درآمد 30 هزار میلیاردی دولت از مالیات بر ارزش افزوده

درآمد 30 هزار میلیاردی دولت از مالیات بر ارزش افزوده

درآمد دولت در لایحه بودجه سال 1395 از محل مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به سال گذشته نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال 1395، درآمد دولت از محل‌ کل مالیات‌ها، 101 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که این میزان در مقایسه با درآمد 87 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اخذ مالیات‌ها در سال 1394، 14 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین در لایحه بودجه سال 1395، درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی - سال گذشته به تصویب رسید- 30 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که این میزان نسبت به درآمد 25 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات برر ارزش افزوده سال 1394 ، نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

انتهای پیام

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا