کاهش تولید بیلت اوکراین به دلیل رکود قیمت

کاهش تولید بیلت اوکراین به دلیل رکود قیمت

دنیای معدن - کارخانه الکترواستال اوکراین در ژانویه بیلت تولید نمی کند چون قیمت های صادراتی پایین است. این کارخانه در فوریه تولید را از سر می گیرد. اگر چه قراضه کافی در انبارها دارد ولی قیمت پایین بیلت باعث شده تولید بیلت را توقف کند. قابل ذکر است در دسامبر گذشته این عرضه کننده 17 هزار تن بیلت برای صادرات و 5 هزار تن برای بازار داخلی تولید داشته است.

اگر چه قراضه کافی در انبارها دارد ولی قیمت پایین بیلت باعث شده تولید بیلت را توقف کند.

 قابل ذکر است در دسامبر گذشته این عرضه کننده 17 هزار تن بیلت برای صادرات و 5 هزار تن برای بازار داخلی تولید داشته است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا