افت تقاضای بیلت چین در جنوب شرق آسیا

افت تقاضای بیلت چین در جنوب شرق آسیا

دنیای معدن -تقاضای بیلت چین در جنوب شرف آسیا کم شده چون قیمت بالا رفته است. بیلت چین 238 تا 245 دلار هر تن فوب است که 10 تا 15 دلار در دو هفته رشد داشته است . خریداران کمی در جنوب شرق آسیا فعلا در بازار هستند. اندونزی در 220 تا 238 دلار هر تن فوب معادل 249 تا 255 دلار هر تن سی اف آر خرید کرده و فیلیپین در 265 دلار هر تن سی اف آر. فعالان بازار منتظر ارزان تر شدن قیمت بیلت چین تا پایان ژانویه هستند.

خریداران کمی در جنوب شرق آسیا فعلا در بازار هستند. اندونزی در 220 تا 238 دلار هر تن فوب معادل 249 تا 255 دلار هر تن سی اف آر خرید کرده و فیلیپین در 265 دلار هر تن سی اف آر. فعالان بازار منتظر ارزان تر شدن قیمت بیلت چین تا پایان ژانویه هستند.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا