احتمال تعطیلی معدن سنگ آهن کارارا در غرب استرالیا

احتمال تعطیلی معدن سنگ آهن کارارا در غرب استرالیا

معدن کارارا در غرب استرالیا که با ارزش 2.5 میلیارد دلار تحت کنترل چین است در آستانه سقوط و از دست رفتن 1000 فرصت شغلی است. مالک عمده آن یعنی شرکت آنستیل می گوید که به دلیل افت بلندمدت قیمت سنگ آهن، شرکت مادر دیگر بودجه ای برای آن در نظر نگرفته است.

 

به گزارش نرخ باکس و به نقل از سیدنی مورنینگ هرالد، معدن کارارا یک پروژه سرمایه گذاری مشترک میان شرکت دولتی آنستیل چین و شرکت استرالیایی فلزات گیندالبی بود. طی هفته های آتی، اگر شرکای چینی پشتیبانی مالی بعمل نیاورند، احتمال بسته شدن این معدن وجود دارد.
مدیر ارشد اجرایی کارارا در ایمیلی به پرسنل خود راجع به امکان تداوم فعالیت معدن ابراز تردید کرد. وی در این ایمیل نوشت: " از یک سو شرکت مادر به دلیل اثرات کاهش رشد اقتصادی، نمی تواند بودجه بیشتری برای پشتیبانی از کارارا ارائه دهد. از سوی دیگر کارارا همچنان سنگ آهن خود را با بهای تمام شده بالایی تولید می کند و در وضعیت زیان قرار دارد."

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا