بازار ورق امریکا فعلا در ثبات

بازار ورق امریکا فعلا در ثبات

دنیای معدن - در بازار داخلی امریکا اخیرا تقاضای ورق گرم در ثبات بوده است. اغلب کارخانه ها در 375 تا 400 دلار هر شورت تن درب کارخانه پیشنهاد می دهند و فعلا نشانه ای از کاهش قیمت دیده نمی شود. با رشد قیمت قراضه در ماه جاری باید انتظار داشت قیمت ورق گرم نیز در بازار داخلی امریکا بهبود یابد.

با رشد قیمت قراضه در ماه جاری باید انتظار داشت قیمت ورق گرم نیز در بازار داخلی امریکا بهبود یابد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا