رشد ناگهانی ورق گالوانیزه چین

رشد ناگهانی ورق گالوانیزه چین

دنیای معدن -سه هفته گذشته قیمت ورق گالوانیزه صادراتی چین با توجه به رشد بازار داخلی بالا رفت ولی معامله ای صورت نگرفت. اغلب خریداران در حال بررسی بازارند و عجله ای برای خرید ندارند. قیمت فعلی ورق گالوانیزه صادرتی چین با 40 تا 45 دلار رشد نسبت به اواسط دسامبر به 400 تا 410 دلار هر تن فوب رسیده است. در این مدت در بازار داخلی نیز ورق گالوانیزه 13 تا 16 دلار هر تن رشد داشته است. فعالان بازار معتقدند رشد قیمت های اخیر ورق گالوانیزه صادراتی مورد قبول خریداران واقع نخواهد شد.

قیمت فعلی ورق گالوانیزه صادرتی چین با 40 تا 45 دلار رشد نسبت به اواسط دسامبر به 400 تا 410 دلار هر تن فوب رسیده است.

در این مدت در بازار داخلی نیز ورق گالوانیزه 13 تا 16 دلار هر تن رشد داشته است.

فعالان بازار معتقدند رشد قیمت های اخیر ورق گالوانیزه صادراتی مورد قبول خریداران واقع نخواهد شد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا