فولاد خراسان به عنوان واحد برتر انرژی خراسان رضوی

فولاد خراسان به عنوان واحد برتر انرژی خراسان رضوی

دنیای معدن -معاون بهره برداری مجتمع فولاد خراسان با اعلام این خبر خاطرنشان ساخت: هم اکنون مجتمع فولاد خراسان دارای بهرین شاخص مصرف انرژی الکتریکی در صنعت فولاد کشور است.

زارع با بیان این که کاهش بهای تمام شده محصول از سیاست های جدی جاری در این مجتمع صنعتی است، افزود: کاهش مصارف و افزایش بهره وری در حوزه انرژی یکی از برنامه هایی است که از ابتدای سال با تشکیل منظم جلسات «شورای سیاست گذاری انرژی» دنبال شده است و مصوبات این شورا به عنوان دستورکار کمیته انرژی از سوی مدیران بهره برداری دنبال می شود.
وی در گزارش اقدامات صورت گرفته در این حوزه افزود: محاسبه، پایش و تحلیل حامل های مصرف انرژی، مستندسازی و اقدامات لازم برای استقرار «نظام مدیریت انرژی»، فعال سازی سیمکارت مانیتورینگ ایستگاه گاز مرکزی، کاهش برداشت از چاه های آب با افزایش برداشت از سد بار و پیاده سازی سیستمی به منظور بهبود کیفیت قراضه های فولادی مورد استفاده در کوره قوس الکتریک (با توجه به تاثیر کیفیت قراضه در مصرف انرژی در کوره) از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در سال جاری در زمینه مدیریت منابع و کاهش مصرف انرژی بوده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا