کاهش تولید ورق گرم در روسیه

کاهش تولید ورق گرم در روسیه

میزان تولید ورق گرم روسیه در دسامبر به دلیل کاهش فصلی تقاضا 7 درصد افت داشته 1.2 میلیون تن شد.

به گزارش استیل ایران به نقل از ایفنا، میزان فروش در بازار داخلی در دسامبر 11 درصد افت ماهانه داشته به 685 هزار تن رسید. کارخانه ان ال ام ک تنها تولیدکننده ای بود که در دسامبر تولید خود را کاهش نداد.

میزان واردات در ماه دسامبر در روسیه 38 درصد افت داشته 93 هزار تن ثبت شد. مصرف ورق گرم در روسیه در دسامبر گذشته 778 هزارتن بوده که 16 درصد نسبت به نوامبر افت داشت.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا