بهینه سازی لیچینگ آهن از لجن کنورتور ذوب آهن اصفهان

بهینه سازی لیچینگ آهن از لجن کنورتور ذوب آهن اصفهان

دنیای معدن - نتایج یک پایان نامه نشان می دهد افزایش غلظت اسید باعث افزایش بازیابی آهن و افزایش درصد جامد باعث کاهش بازیابی آهن می شود.

ابراهیم محمودیان دانشجوی کارشناسی ارشد معدن در پایان نامه خود تحت عنوان "بهینه سازی لیچینگ آهن از لجن کنورتور ذوب آهن اصفهان" به این نتیجه می رسد که پارامترهای غلظت اسید و درصد جامد مؤثرترین عوامل بر کارایی لیچینگ هستند.

همراه با تولید آهن و فولاد، مقادیر قابل توجهی باطله جامد به شکل غبار و لجن تولید می شود و میزان این باطله ها هر سال رو به افزایش است. دفع این باطله ها یا استفاده مجدد از آنها از مهمترین دغدغه های صنایع آهن و فولاد است.

روش معمول برای دفع این باطله ها، انباشت کردن آن ها در نزدیکی کارخانه فولاد است اما امروزه در اکثر کشورهای صنعتی غبار کارخانه های تولید آهن و فولاد جزو پسماندهای خطرناک محسوب می شود زیرا عناصر سمی از جمله فلزات سنگین را به همراه دارد بنابراین باید در مناطق مشخصی انباشت شوند. این امر دفع آنها را پرهزینه می کند. از طرف دیگر، غبارهای فولادسازی معمولاً حاوی منابع مفیدی همچون آهن، کلسیم، روی، سرب و ... هستند که می توان آنها را بازیابی و مورد استفاده مجدد قرار داد.

اگر باطله ها دفع شوند فلزات با ارزش از دست خواهند رفت. مسائل و مشکلات زیست محیطی مربوط به انباشت کردن لجن کنورتور و همچنین پتانسیل بالای لجن به منظور بازیابی آهن با توجه به محتوای آهن بسیار بالای آن، بازیابی و جداسازی آهن از لجن کنورتور را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

هدف از انجام این پروژه بررسی فرایند لیچینگ آهن از لجن کنورتور(کوره پایه اکسیژن) ذوب آهن اصفهان و بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر آن جهت بازیابی حداکثری آهن است. در این پژوهش بازیابی آهن از لجن کنورتور ذوب آهن اصفهان با لیچینگ توسط اسید سولفوریک بررسی شده است. آزمایش های لیچینگ مقدماتی برای تعیین اسید مناسب و بررسی اثر افزاینده ها و آزمایش های بهینه سازی، جهت بررسی پارامترهای مؤثر بر لیچینگ و تعیین شرایط بهینه انجام شدند.

آزمایش ها در محفظه نیم لیتری با همزن مکانیکی و در فشار اتمسفری انجام شدند. در آزمایش های مقدماتی از اسید سولفوریک، اسید نیتریک و اسید کلریدریک به منظور تعیین نوع اسید مناسب استفاده شد، همچنین تأثیر افزایش کلرید سدیم و سولفات سدیم بر بازیابی آهن در سیستم لیچینگ مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج آزمایش های لیچینگ مقدماتی نشان داد که مناسب ترین عامل انحلال، اسید سولفوریک است به طوری که پس از 30 دقیقه، بازیابی آهن در محیط های اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و اسید نیتریک به ترتیب برابر با 85 درصد، 71 درصد و 39 درصد به دست آمد. همچنین مشاهده شد که افزودنی ها تأثیر چندانی بر افزایش بازیابی آهن ندارند. بازیابی آهن در زمان 30 دقیقه در هنگام استفاده از سدیم کلرید و سولفات سدیم به ترتیب برابر با 60 درصد و 69 درصد به دست آمد. در مرحله بعد با استفاده از طرح آزمایشی مرکب مرکزی تأثیر پارامترهای غلظت اسید، درصد جامد، دما و زمان فرآیند بر بازیابی آهن، مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که پارامترهای غلظت اسید و درصد جامد مؤثرترین عوامل بر کارایی لیچینگ هستند. تأثیر این پارامترها به این صورت است که افزایش غلظت اسید باعث افزایش بازیابی آهن و افزایش درصد جامد باعث کاهش بازیابی آهن می شود. دما و زمان، تأثیر کمتری بر بازیابی آهن داشتند.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا