بهبود بازار ورق چین موقتی است؟

بهبود بازار ورق چین موقتی است؟

دنیای معدن -رشد قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین در کنار شایعه احتمال حذف معافیت مالیاتی صادرات فولاد این کشور موجب شده اخیرا ورق گرم صادراتی چین افزایش قیمت داشته باشد.

آخرین بار قیمت با 5 تا 15 یورو رشد به 265 تا 285  دلار هر تن فوب رسید. خیلی از کارخانه ها قیمت را به 270 تا 275 دلار هر تن فوب رساندند. در بازار داخلی نیز قیمت ورق گرم اخیرا تا 12 دلار رشد داشته است.

احتمال رشد قیمت ها پس از حذف معافیت مالیاتی صادرات موجب شده برخی از عرضه کننده ها فعلا از بازار خارج شوند. ولی اگر این چنین نشود مطمئنا قیمت ها در ژانویه افت خواهند داشت.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا