کاهش واردات فولاد در امریکا

کاهش واردات فولاد در امریکا

دنیای معدن - آمار نشان می دهد نوامبر سال جاری امریکا 2 میلیون و 130 هزار تن فولاد وارد کرده که 22.7 درصد افت ماهانه و 36.4 درصد کاهش سالانه داشته است. در 11 ماه نخست سال نیز در مجموع 32.93 میلیون تن فولاد وارد این کشور شده که 10.8 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. در ان بین واردات فولاد از ترکیه 50 درصد نسبت به اکتبر کاهش داشت. پس از آن واردات از امریکای لاتین 42 درصد افت نمود. همچنین خرید فولاد از هند نیز 29 درصد ریزش ماهانه داشت. از طرفی میزان واردات فولاد از چین به امریکا امسال 75 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

در 11 ماه نخست سال نیز در مجموع 32.93 میلیون تن فولاد وارد این کشور شده که 10.8 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

در ان بین واردات فولاد از ترکیه 50 درصد نسبت به اکتبر کاهش داشت. پس از آن واردات از امریکای لاتین 42 درصد افت نمود. همچنین خرید فولاد از هند نیز 29 درصد ریزش ماهانه داشت. از طرفی میزان واردات فولاد از چین به امریکا امسال 75 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا